ประชาสัมพันธ์

โรงงานเดลต้า ประเทศไทย แห่งใหม่ในจังหวัดฉะเชิงเทราได้รับการรับรองมาตรฐาน LEED Gold Certification จาก U.S. Green Building Council

โรงงานแห่งใหม่ โรง 7 ของบมจ. เดลต้าอีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับการรับรองมาตรฐาน LEED (ความเป็นผู้นำด้านการออกแบบพลังงานและสิ่งแวดล้อม) ระดับ Gold ในหมวดการก่อสร้างใหม่

โรงงานแห่งใหม่ของเดลต้าได้รับการรับรองมาตรฐาน LEED ทั้งหมด 7 หมวดหมู่ ได้แก่ ความยั่งยืนของสถานที่ตั้งอาคาร การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการลดผลกระทบต่อชั้นบรรยากาศโลก การเลือกใช้วัสดุและทรัพยากร คุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ นวัตกรรมด้านการออกแบบ และการออกแบบที่สอดคล้องกับลักษณะภูมิอากาศและภูมิประเทศท้องถิ่น

ทีมจัดการพลังงานของเดลต้าได้ใช้ประสบการณ์ที่มีมาอย่างยาวนานในการบริหารจัดการพลังงานสำหรับอุตสาหกรรมเพื่อนำโซลูชันประสิทธิภาพพลังงานต้นแบบที่สามารถปรับประสิทธิภาพพลังงานให้เหมาะสมและเกินกว่าประสิทธิภาพพลังงานพื้นฐาน 28% มาใช้งาน โซลูชันดังกล่าวประกอบไปด้วย:

  • ระบบ HVAC ที่ช่วยเรื่องการประหยัดพลังงานที่มาพร้อม Delta Variable Frequency Drive (VFD) และมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ระบบ HVAC ไม่มีการใช้สารทำความเย็นที่มีคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFC) เพื่อช่วยลดการสูญเสียโอโซน
  • การออกแบบอาคารด้วยแสงธรรมชาติพร้อมไฟ LED เพื่อการประหยัดพลังงานและสวิตช์ที่ทำงานด้วยเซ็นเซอร์
  • การสร้างระบบอัตโนมัติที่มาพร้อมเครื่องวัดการไหลเวียนอากาศและเครื่องวัดกำลังสำหรับการตรวจสอบอัจฉริยะ รวมถึงการจัดการกลยุทธ์การประหยัดพลังงาน

อาคารสีเขียวแห่งใหม่ของเดลต้ามีการลดการใช้น้ำลงถึง 45% ผ่านมาตรการต่างๆ ซึ่งรวมถึงระบบการกักเก็บน้ำฝนและการบำบัดน้ำเสียเพื่อรวบรวมและนำน้ำกลับมาใช้ใหม่สำหรับห้องน้ำและสวน นอกจากนี้ห้องน้ำยังมีสุขภัณฑ์แบบประหยัดน้ำได้ถึง 100% และใช้น้ำรีไซเคิลเพื่อชำระล้างอีกด้วย

นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่สีเขียวคิดเป็น 30% ของพื้นที่เปิดโล่งทั้งหมดของที่พัก บริการรถตู้ของบริษัทและรถบัสรับส่งพนักงานคิดเป็น 85% และที่จอดรถจักรยานคิดเป็นพื้นที่มากกว่า 5% ของผู้อยู่อาศัยในอาคารทั้งหมด เพื่อลดการเกิดมลภาวะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากยนต์

ระบบระบายอากาศที่ได้พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในอาคารโดยรักษาอัตราอากาศบริสุทธิ์ให้อยู่ที่ 30% ของพื้นที่สำนักงานเพื่อความสะดวกสบายและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อยู่อาศัย ทั้งยังมีหน้าต่างบานใหญ่ที่ช่วยให้เห็นทัศนียภาพของพื้นที่สีเขียวโดยรอบได้อย่างชัดเจน และลดการใช้ไฟฟ้าเพื่อทำให้เกิดแสงสว่าง พื้นที่ภายในอาคารทั้งหมดเป็นเขตปลอดบุหรี่ และมีการกำหนดพื้นที่สำหรับสูบบุหรี่ภายนอกอาคารไว้อย่างชัดเจนเพื่อป้องกันผู้อยู่อาศัยทั้งหมดจากการสัมผัสกับควันบุหรี่ในทางอ้อม

ในปี 2560 บริษัทเดลต้า ประเทศไทย เป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน LEED ระดับ Gold ในหมวด EBOM (อาคารเก่า: ด้านการดำเนินงานและการบำรุงรักษา) สำหรับสำนักงานใหญ่และโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

สำหรับมาตรฐานในหมวดหมู่ EBOM นั้นคือการแปลงอาคารเก่าที่มีอายุมากกว่า 20 ปีให้เป็นอาคารสีเขียว การรับรองมาตรฐาน LEED ระดับ Gold ที่เดลต้าได้รับล่าสุดสำหรับโรงงานใหม่ โรง 7 นั้นแสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศในการออกแบบอาคารสีเขียวและการนำอาคารสีเขียวแห่งใหม่ไปใช้ประโยชน์

LEED เป็นหนึ่งในโปรแกรมการรับรองอาคารสีเขียวที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกมากที่สุด ได้รับการพัฒนาโดย U.S. Green Building Council (USGBC) ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ใบรับรองนี้ให้การตรวจสอบโดยอิสระสำหรับคุณสมบัติสีเขียวของอาคารหรือพื้นที่ใกล้เคียง ช่วยให้สามารถออกแบบ ก่อสร้าง ดำเนินการ และบำรุงรักษาอาคารที่ประหยัดทรัพยากร มีประสิทธิภาพสูง ดีต่อสุขภาพ และคุ้มต้นทุน

ในฐานะผู้นำแนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG) ระดับโลกและผู้ให้การสนับสนุนอาคารสีเขียว บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ มีอาคารสีเขียวทั้งหมด 29 แห่งและศูนย์ดาต้า เซ็นเตอร์สีเขียวสองแห่งทั่วโลก สำหรับประเทศไทย เดลต้าจะยังคงใช้โซลูชันโซลาร์รูฟท็อปในโรงงานแห่งที่ 7 ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับ Gold ถือเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างไม่ลดละตามพันธกิจของบริษัทฯ “มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้พลังงานสะอาดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่ออนาคตที่ดีกว่า”