เดลต้าคว้ารางวัล “คุณภาพแห่งอาเซียน” ARE-QP Award จาก Asian Network for Quality

0
1026

บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ได้รับรางวัล คุณภาพแห่งอาเซียน ARE-QP Award จาก  เครือข่ายคุณภาพแห่งอาเซียน (Asian Network for Quality : ANQ) ที่งาน ANQ Congress 2021 ครั้งที่ 19

เดลต้าพร้อมทั้งบริษัทชั้นนำและสถาบันการศึกษาในเอเชีย ร่วมรับรางวัลความเป็นเลิศด้านคุณภาพประจำปีพ.ศ. 2564 โดยนายแจ็คกี้ จาง ประธานบริหารบริษัทเดลต้า ประเทศไทย เป็นตัวแทนในการรับมอบรางวัลจากรองศาสตราจารย์ พูลพร แสงบางปลา ประธานกิตติมศักดิ์ สมาคมมาตรฐานและคุณภาพแห่งประเทศไทย (The Standards and Quality Association of Thailand : SQAT)

นายแจ็คกี้ จาง ได้นำเสนอการทำงานสายการผลิตของเดลต้า ประเทศไทย และการผลิตชิ้นส่วนอัจฉริยะ (Delta Smart Manufacturing) สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV)  ซึ่งเป็นโซลูชันระบบอัตโนมัติดั้งเดิมที่สามารถปรับแต่งได้สูงสำหรับการตรวจสอบชิ้นส่วนที่สมบูรณ์และการป้องกันข้อผิดพลาดเชิงรุก ซึ่งเดลต้า ประเทศไทยได้รับรางวัลและการรับรองคุณภาพระดับโลกมากมาย อาทิ

  • รางวัลผู้ผลิต (Supplier awards) จากบริษัทยานยนต์ชั้นนำระดับโลก
  • ISO9001:2015 มาตรฐานการบริหารจัดการระบบคุณภาพ
  • ISO 13485 มาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ 
  • ISO14001: มาตรฐานระบบจัดการสิ่งแวดล้อม
  • ISO45001: มาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • IATF-16949: มาตรฐานระบบบริหารงานด้านคุณภาพสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ (International Standard for Automotive Quality Management Systems)
  • IEC-ESD 20.20-2014: คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานสาขาอิเล็กโทรเทคนิคส์ (IEC)
  • VDA6.3 and VDA6.5: มาตรฐานยานยนต์ประเทศเยอรมนี

รางวัลคุณภาพ ARE-QP ถือเป็นหนึ่งในรางวัลสูงสุดด้านการจัดการคุณภาพในภูมิภาคเอเชีย และถือเป็นการยืนยันถึงความโดดเด่นในการจัดการและผลงานการดำเนินงานของเดลต้าในด้านการจัดการคุณภาพ การบริหารบุคลากร ความรับผิดชอบต่อสังคมรวมไปถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์

เครือข่ายคุณภาพแห่งอาเซียน หรือ Asian Network for Quality (ANQ) ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2545 เป็นองค์กรผู้นำระดับภูมิภาค ด้านการจัดการคุณภาพและการบริหารจัดการองค์กร มีสมาชิกทั้งหมด 19 ประเทศ ANQ มีเป้าหมายในการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการคุณภาพในเอเชีย และได้จัดทำรางวัลขึ้นสองรางวัลได้แก่ รางวัล ARE-QP (สำหรับองค์กร) และ รางวัล Ishikawa-Kano (สำหรับรายบุคคล)

ในฐานะบริษัทผู้นำด้านอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย เดลต้าได้ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพผ่านการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โรงงานผลิตยานยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และโซลูชั่นระบายความร้อนของเดลต้าประเทศไทยได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมล่าสุดและตรงตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าชั้นนำระดับโลก