รัฐเท5พันล้านอัพเกรดสายส่งไฟรับเขตศก.พิเศษ

0
804

รายงานจากกระทรวงพลังงานแจ้งว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้มีการหารือร่วมกันระหว่างสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และกระทรวงคมนาคม ใน 2 แผนหลักเพื่อวางแผนระบบไฟฟ้ารองรับความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ คือ 1. แผนพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 1 (SEZ1) และ 2. แผนพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการขายไฟฟ้าให้กับประเทศเพื่อนบ้าน (เมืองคู่แฝดของเขต SEZ1) สำหรับแผนพัฒนา SEZ1 ที่มีพื้นที่ครอบคลุม 6 พื้นที่จังหวัดชายแดน คือ ตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร สงขลา และหนองคาย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้เตรียมแผนปรับปรุง-ระบบไฟฟ้าไว้แล้ว รวมวงเงินลงทุน 5,200 ล้านบาท

fckdggkgbcggej896eb66
ด้าน พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้สั่งการให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ลงพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่รัฐบาลกำหนดไว้ 6 พื้นที่จังหวัดชายแดน คือ ตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร สงขลา และหนองคาย เพื่อ ตรวจสอบความพร้อมด้านพลังงานไฟฟ้า-ระบบสายส่งว่ารองรับในกรณีที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นได้หรือไม่ ซึ่งเบื้องต้นนั้นทั้ง 2 หน่วยงานระบุระบบเดิมส่วนหนึ่งสามารถรองรับความต้องการ ใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นได้ แต่ในกรณีที่ความ ต้องการใช้ไฟเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ก็สามารถ 1.สร้างสถานีไฟฟ้า (Substation) ได้ทันที 2.ในกรณีที่ต้องสร้างโรงไฟฟ้า เพิ่มเติมจะให้ กฟผ.เป็นผู้พัฒนาโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ในรูปแบบพลังความร้อนร่วมไอน้ำ (Cogeneration) ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง แต่ในกรณีที่ เอกชนต้องการลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าก็ สามารถดำเนินการได้ แต่กำลังการผลิต ทั้งหมดจะต้องใช้ในโรงงานเท่านั้นจะ “ไม่รับ” เข้าระบบ

20160711_pr04

ในส่วนที่มีการหารือในเบื้องต้นถึงมาตรการจูงใจให้เอกชนเข้ามาลงทุนในพื้นที่ด้วยการกำหนดส่วนลดค่าไฟฟ้าให้นั้น กระทรวงพลังงานมองว่าอาจจะไม่เหมาะสม หากให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าเฉพาะในเอกชนที่ลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งนี้มองว่ารัฐบาลมีกองทุนเพื่อพัฒนาในเรื่องของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษอยู่แล้ว ควรนำกองทุนดังกล่าวมาเป็นกลไกเพื่อดูแลอัตราค่าไฟฟ้ามากกว่า

ข้อขอบคุณข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ