ประชาสัมพันธ์

การประชุม Belt and Road Energy Ministerial Conference ครั้งที่สอง จัดขึ้นที่เมืองชิงเต่าของจีน

การประชุม Belt and Road Energy Ministerial Conference ครั้งที่สองในธีม “Join Hands towards a Greener and More Inclusive Energy Future” ซึ่งสนับสนุนโดยสำนักงานบริหารพลังงานแห่งชาติของจีนและรัฐบาลมณฑลซานตง ได้เปิดฉากขึ้น ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติชิงเต่า ในเมืองชิงเต่า เมื่อวันที่ 18 ตุลาคมที่ผ่านมา

ภายในงานได้มีการเปิดตัวโครงการความร่วมมือ “Qingdao Initiative for Belt and Road Green Energy Cooperation”

โครงการดังกล่าวเน้นย้ำบทบาทของพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ พลังงานชีวมวล พลังงานนิวเคลียร์ และพลังงานสีเขียวรูปแบบอื่น ๆ ที่มีต่อการบรรลุเป้าหมายความตกลงปารีส (Paris Agreement ) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) ภายในปี 2573 โดยมีการตอกย้ำว่าพลังงานสีเขียวจะกลายเป็นกลไกสำคัญที่ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจโลก และจะสร้างโอกาสอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในการส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อนานาประเทศ

Launch of “Qingdao Initiative for Belt and Road Green Energy Cooperation”

โครงการดังกล่าวน้อมรับหลักการ “ความรับผิดชอบร่วมกันในระดับที่แตกต่าง” (Common But Differentiated Responsibilities: CBDR) โดยเรียกร้องให้เคารพสิทธิของแต่ละประเทศในการเลือกแนวทางการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของตนเอง พร้อมกับเน้นย้ำความสำคัญของการยกระดับการสนับสนุนประเทศกำลังพัฒนาทั้งในแง่ของเงินทุน เทคโนโลยี และการสร้างเสริมศักยภาพ เพื่อให้การพัฒนาพลังงานสีเขียวมีความสมดุลและครอบคลุมมากขึ้น

โครงการดังกล่าวยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายร่วมกันส่งเสริมการพัฒนาพลังงานสีเขียวและคาร์บอนต่ำในประเทศกำลังพัฒนา โดยภารกิจที่ต้องทำประกอบด้วยการวางแผนและกำหนดเป้าหมายการพัฒนาพลังงานสีเขียวที่ทะเยอทะยานกว่าเดิม การยกระดับความน่าเชื่อถือและความยืดหยุ่นของอุปทานพลังงานสีเขียว และการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดึงดูดการลงทุนในพลังงานสีเขียวมากขึ้น