EVAT จัดแข่ง ดัดแปลงรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อธุรกิจในอนาคต

0
2291

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย เปิดโครงการแข่งขัน “รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อธุรกิจในอนาคต” โดยมีเป้าหมายในการสนับสนุนการใช้งานการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาทั้งในรูปแบบของการนำรถจักรยานยนต์แบบเดิมมาดัดแปลง และการพัฒนารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าขึ้นมาใหม่เพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบและผลิตโดยคนไทย และเพื่อให้เกิดการกระตุ้นและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง และผู้ประกอบการที่สนใจนำต้นแบบจักรยานยนต์ไฟฟ้าไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ ซึ่งทางสมาคมฯจะจัดทั้งในรูปแบบการอบรมและการแข่งขัน

ในส่วนของรางวัลสำหรับการแข่งขันครั้งนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทสถาบันการศึกษา และประเภทประชาชนทั่วไป โดยรางวัลชนะเลิศมีเงินรางวัลสูงถึง 100,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลสนับสนุน 50,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลกว่า 30,000 บาท ทุกรางวัลจะได้รับถ้วยรางวัล ใบประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัลสนับสนุนข้างต้น ซึ่งการแข่งขันภาคสนามจะจัดขึ้นในเดือนมกราคม 2565

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ : https://docs.google.com/…/1FAIpQLScVoxQWRtur9X…/viewform  ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ตุลาคม 2564