“อีวีโลโม”ปักหมุดระยอง เดินหน้าสร้าง ร.ง.แบตเตอรี่ ลิเธียม 8 กิกะวัตต์ พร้อมยกเลิก MOU กับ “โรจนะ”

0
1324

“อีวีโลโม”ปักหมุดระยอง

 เดินหน้าสร้าง ร.ง.แบตเตอรี่ ลิเธียม 8 กิกะวัตต์

พร้อมยกเลิก MOU กับ “โรจนะ

                บริษัท อีวีโลโม จำกัด พร้อมเดินหน้าเต็มสูบ เตรียมก่อสร้างโรงงานแบตเตอรี่ ลิเธียม ขนาด 8 กิกะวัตต์ โดยมีการลงทุนรวม 1.06 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในประเทศไทย พร้อมมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก เพื่อรองรับความต้องการเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงาน (Energy Storage) และการขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า (Electric Mobility) ที่เพิ่มมากขึ้น

                โดย บริษัท อีวีโลโม จำกัด ได้ทำการยกเลิกเอกสารบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือ เอ็มโอยู ระหว่างบริษัท กับ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน) เพื่อจัดตั้งโรงงานแบตเตอรี่ใน อําเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ร่วมกันแล้ว และได้สรุปที่ตั้งของโรงงานแบตเตอรี่แห่งใหม่ ในพื้นที่ นิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี (CPGC) ในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  และได้ทำการเลือกพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งนิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี ก่อตั้งขึ้นโดย บริษัท ซีจี คอร์เปอเรชั่น จํากัด โดยเป็นความร่วมมือกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

                ขณะนี้ขั้นตอนเบื้องต้นก่อนงานวิศวกรรมขั้นพื้นฐาน หรือ พรีฟีด ( Pre-FEED )  ของโรงงานได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยคาดว่าการก่อสร้างจะสามารถเริ่มการปรับหน้าดินได้ในไตรมาสแรกของปี 2565 และโรงงานมีแผนที่จะเริ่มเปิดดําเนินการได้เต็มตัวภายในครึ่งหลังของปี 2567 นอกจากนี้ อีวีโลโม ยังได้เปิดให้บริการเครื่องชาร์จรุ่นใหม่แบบเร็วกว่า 1,000 เครื่องทั่วประเทศไทย ซึ่งนับเป็นการเคลื่อนไหวที่จะช่วยเร่งให้เกิดการยอมรับในอุตสาหกรรมรถยนต์พลังไฟฟ้า (EV) อย่างแพร่หลาย 

                คุณนิโคล วู ซีอีโอ และคุณอุมาพร ไววิทย์ลิขิต รองประธานฝ่ายความสัมพันธ์องค์กร ของ อีวีโลโม กล่าวว่า  ” เราขอขอบคุณ คุณฮอง โบ และบุคคลากรทั้งหมดจาก บริษัท ซีจี คอร์เปอเรชั่น จํากัด ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือจนทำให้โครงการนี้ดำเนินการต่อไปได้ โดยโรงงานผลิตแบตเตอรี่ของเรา จะช่วยส่งเสริมการขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าของประเทศไทย และสร้างประเทศไทยให้เป็นผู้เล่นหลัก ด้านการขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ และในการลงทุนครั้งนี้ จะช่วยให้เราสามารถเป็นผู้นําในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ซึ่งคาดว่าจะเติบโตอย่างมีนัยสําคัญในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ “

ที่มา:thaibccnews.com