CHOW ต้อนรับผู้บริหาร SET-mai เยี่ยมชม Solar Farm

0
810

20160705_pr01-2
นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) หรือ CHOW พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับคุณประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และคณะผู้บริหารจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ พร้อมผู้แทนจากบริษัท ที่ปรึกษา เอเซียพลัส จำกัด ในโอกาสเยี่ยมชมกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) โครงการ Hamada1 กำลังการผลิต 11 เมกะวัตต์ และ โครงการ Kyotango ขนาดกำลังการผลิต 4.019 เมกะวัตต์ ของบริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อยที่ดูแลธุรกิจพลังงานในเครือ CHOW  ณ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเร็วๆ นี้

20160705_pr01-1

โดยปัจจุบัน CHOW ถือเป็นเอกชนรายแรกของไทยที่สามารถก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์และขายไฟฟ้าให้กับรัฐบาลญี่ปุ่นได้เป็นผลสำเร็จ ปัจจุบันมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ที่ขายไฟได้แล้วจำนวน 9 โครงการ กำลังการผลิตรวม 23 เมกะวัตต์