คลังเตรียมเสนอลดภาษีผลิตรถยนต์ไฟฟ้าให้ต่ำกว่า10%

0
1035

20160630_pr01-2
สมชาย พูลสวัสดิ์

20160630_pr01-22
ศิริรุจ จุลกะรัตน์

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิตเปิดเผยว่า กระทรวงการคลังกำลังพิจารณาปรับลดภาษีรถยนต์ไฟฟ้าที่ขณะนี้จัดเก็บภาษีอยู่ในอัตราร้อยละ 10 ลงอีก เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการส่งเสริมให้มีการผลิตรถยนต์ดังกล่าวในไทย เพื่อผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากรถยนต์ดังกล่าวปล่อยมลพิษน้อยมาก โดยจะมีการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมศุลกากร รวมทั้งค่ายรถยนต์ต่างๆ ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในปีนี้

ด้านนายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม หรือ สศอ. กล่าวภายหลังการประชุมเพื่อหารือนโยบายการรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่กระทรวงอุตสาหกรรมว่า ค่ายรถยนต์ยังไม่มีการเสนอแผนที่จะผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย เพราะเอกชนต้องการให้ภาครัฐจัดทำสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนรถยนต์ไฟฟ้าให้ชัดเจนก่อน มากกว่าสิทธิประโยชน์ด้านการนำเข้ามาจำหน่าย ดังนั้นที่ประชุมจึงมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ไปศึกษาสิทธิประโยชน์ และหากเอกชนรายใดมีความสนใจจริงก็ให้เสนอแผนการลงทุน และหารือในด้านสิทธิประโยชน์กับบีโอไอโดยตรง

20160630_pr01
นายศิริรุจกล่าวว่า ในการหารือครั้งนี้มีความคืบหน้าในการผลิตรถโดยสารไฟฟ้าสาธารณะเพื่อนำร่อง 20 คัน ภายใน 1 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) อยู่ระหว่างทำการร่างขอบเขตของงาน หรือทีโออาร์ ในการจัดซื้อจัดจ้างรถโดยสาร ทั้งนี้ผลประชุมทั้งหมด สศอ.จะสรุปผลเพื่อเสนอต่อนางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีต่อไป

ข้อมูลอ้างอิงจาก http://www.prachachat.net/