พพ.สนับสนุนโรงงานเปลี่ยนใช้ชีวมวลฟรี30%

0
279

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเดินหน้าโครงการเปลี่ยนหัวเผาหม้อไอน้ำให้ใช้เชื้อเพลิงชีวมวล นำร่องโรงงานอุตสาหกรรม 100 แห่ง ใช้งบกองทุนอนุรักษ์ฯ สนับสนุนค่าลงทุนไม่เกิน 30% หวังลดต้นทุนการผลิตให้โรงงาน เพิ่มขีดความสามารถแข่งขัน

20160629_Pr01-3
นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า พพ. ได้ดำเนินการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม จึงได้ดำเนินโครงการสนับสนุนเปลี่ยนหัวเผาหม้อไอน้ำ เป็นหัวเผาที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวล โดย พพ. พร้อมสนับสนุนโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ 100 แห่ง ในด้านเงินทุนไม่เกิน 30% ของค่าลงทุนทั้งหมด แต่ไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อแห่ง เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนระบบหัวเผา หม้อไอน้ำ จากเดิมใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น ก๊าซหุงต้ม น้ำมันเตา ให้เป็นหม้อไอน้ำที่ใช้เชื้อเพลิงจากชีวมวลอัดเม็ด

20160629_Pr01-2 copy

ทั้งนี้งบประมาณส่งเสริมการลงทุน ตามโครงการปรับเปลี่ยนหัวเผาหม้อไอน้ำฯ ดังกล่าว มาจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งจะมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ ก.พ. 2559 – ก.ค. 2560 โดยปัจจุบันได้มีโรงงานที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ ฯ ตามเงื่อนไขคือ จะต้องลงทุนเองบางส่วน และมีความพร้อมในด้านสถานที่ และการอำนวยความสะดวกในการให้ทีมงานเข้าไปติดตั้งปรับปรุงระบบ รวมทั้งมีความพร้อมในการจัดซื้อเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงหลักในหม้อไอน้ำต่อไป

20160629_Pr01-5

นายธรรมยศ กล่าวเพิ่มว่า เบื้องต้นประโยชน์ของโครงการสนับสนุนเพื่อปรับหัวเผาหม้อไอน้ำให้สามารถใช้เชื้อเพลิงจากชีวมวลอัดเม็ด จะช่วยให้โรงงานที่เข้าร่วมโครงการ สามารถลดต้นทุนในการผลิตของโรงงาน หรือสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนพลังงานลดลงจากเดิมที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล รวมทั้งประโยชน์ในภาพรวมคือ ลดการใช้เชื้อเพลิงนำเข้า ลดการสูญเสียเงินตราไปต่างประเทศ เกิดการพึ่งพาพลังงานที่ผลิตได้ในประเทศ และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

อ้างอิงจาก http://www.dailynews.co.th/economic/505701