“บางจาก” รับลูกรัฐลงทุนเชื้อเพลิงชีวภาพเพิ่ม

0
818

20160624_Pr01-2

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า โรงผลิตไบโอดีเซล เฟสที่ 2 ของบางจาก ใน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เตรียมเปิดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือนหน้า ส่งผลให้กำลังการผลิตไบโอดีเซลของบางจากเพิ่มขึ้นจาก 3.6 แสนลิตรต่อวัน เป็น 8.1 แสนลิตรต่อวัน ขณะเดียวกันบางจากจะรับมอบโรงงานผลิตเอทานอล จ.ฉะเชิงเทรา กำลังการผลิต 1.5 แสนลิตรต่อวันในเดือน ส.ค. นี้ พร้อมหาโอกาสลงทุนโรงงานเอทานอลแห่งใหม่ โดยทั้งหมดเป็นการลงทุนเพื่อรองรับนโยบายเชื้อเพลิงชีวภาพของรัฐบาล

20160624_Pr01-3 20160624_Pr01-6

ล่าสุดบางจากฯ ยังได้ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ในโครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซลบี 20 ในรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ โดยมี พล.อ. อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานเพื่อผลักดันให้เกิดการใช้ไบโอดีเซลบี 20 เชิงพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม ไบโอดีเซลบี 20 จะมีราคาสูงกว่าน้ำมันไบโอดีเซลบี 7 ในปัจจุบันราว 2.50 บาทต่อลิตร ดังนั้น กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานจึงต้องช่วยสนับสนุนค่าน้ำมันให้ผู้เข้าร่วมโครงการในอัตรา 11.66% แต่ไม่เกิน 4 บาทต่อลิตร วงเงินสนับสนุนทั้งหมดไม่เกิน 115 ล้านบาท