รมว.พลังงานเยี่ยมโครงการงานวิจัยด้านพลังงานทดแทน

0
855

20160622_pr01-1

พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงพลังงานได้เดินทางเยี่ยมชมโรงกำจัดขยะแบบครบวงจรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งเป็นศูนย์สาธิตการผลิตพลังงานจากกากของเสียและขยะชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงานในปี 2558

โดยที่นี่จะกำจัดขยะมูลฝอย เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง RDF โดยวิธีทางกลและชีวภาพ และป้อน RDF ให้กับโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ ที่โรงปูนซีเมนต์ไทย ในอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีต่อไป โดยสามารถรองรับการจัดการขยะของจังหวัดนครราชสีมาได้ถึง 100 ตันต่อวัน

20160622_pr01-2 20160622_pr01-3

นอกจากนั้นแล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและคณะยังได้เยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าพลาสมาแก๊สซิฟิเคชั่น และการผลิตน้ำมันด้วยเทคโนโลยีไพโรไลซิสจากเชื้อเพลิงขยะพลาสติก รวมทั้งยังได้ชมผลงานวิจัยต้นแบบระบบสะสมพลังงานหรือ energy storage ซึ่งมีความสำคัญต่อการส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงานของไทยในอนาคต