รมว.“พิเชฐ-อาคม” เปิดงานสัมมนา SMART CITY

0
1172
20160617_pr01-2 20160617_pr013

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานเปิดการสัมมนาในหัวข้อ THAILAND – SWEDEN SMART CITY COLLABRATION เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 โดยมี H.E. Mr. Staffan Herrstrom เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสวีเดนประจำประเทศไทย ร่วมการสัมมนาฯ ณ โรงแรม ดิโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ

20160617_pr01-4

นายอาคมกล่าวว่า กระทรวงคมนาคมได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยคำนึงถึงความสะดวกสบายในการเดินทางของประชาชนอย่างเท่าเทียม และให้ความสำคัญของการพัฒนาเมืองต้นแบบ Smart Cities และ Sustainable Cities ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง การใช้เทคโนโลยี (ICT) การลดการใช้พลังงาน การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน และการรักษาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ กระทรวงฯ ได้ให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยได้ปรับแก้เพิ่มบทลงโทษผู้กระทำความผิด เจ้าของรถและผู้ประกอบการ