ส.อ.ท.จับมือ สส.เปิดตัว “แอปเดียวเขียวทั่วไทย”

0
654

สมพงษ์ ตันเจริญผล

        นายสมพงษ์ ตันเจริญผล รองประธานอาวุโส สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวในการสัมมนาวิชาการนานาชาติ งานอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานนานาชาติ Eco-Products International Fair 2016 (EPIF 2016) ว่า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ต่อยอดนโยบายเชิงรุกในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน โดยร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินโครงการพัฒนาแอปพลิเคชั่น “แอปเดียวเขียวทั่วไทย” (Green Card Application) เพื่อส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยอำนวยความสะดวกให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ง่ายขึ้น รวมทั้งมีสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อกระตุ้นการตัดสินใจซื้ออย่างต่อเนื่อง

App1 copy

รูปแบบของ “แอปเดียวเขียวทั่วไทย” จะเป็นแอปพลิเคชั่นที่สามารถจัดเก็บข้อมูลและบริหารจัดการคะแนนสะสมจากการซื้อสินค้าเมื่อผู้บริโภคใช้งานแอปพลิเคชั่นอ่านรหัสบนสินค้าแล้ว ระบบจะบันทึกและคำนวณคะแนนสะสมพร้อมทั้งบันทึกลงในฐานข้อมูลของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ ผู้บริโภคสามารถนำคะแนนดังกล่าวไปแลกรับสิทธิประโยชน์ในรูปแบบส่วนลดราคาหรือของรางวัล นอกจากนี้ ยังเป็นช่องทางในการรับข่าวสาร การจัดกิจกรรม สิทธิประโยชน์ และข้อเสนอพิเศษต่างๆ จากผู้ผลิตอีกด้วย

20160616_pr01-3

สำหรับผู้บริโภคที่สนใจสามารถดาวน์โหลด แอปพลิเคชั่น “แอปเดียวเขียวทั่วไทย” ได้แล้วที่แอปสโตร์และเพลย์สโตร์ โดยรองรับการใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตได้ทั้งระบบปฏิบัติการไอโอเอสและแอนดรอยด์