กระทรวงพลังงานไทย-เมียนมาร่วมมือเรื่องโรงไฟฟ้า

0
721

20160613_pr02-1

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับปลัดกระทรวงพลังงานของเมียนมาในการประชุม MTJWC เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.ที่ผ่านมาว่า เป็นการหารือในระดับปลัดกระทรวงของทั้งสองฝ่าย เพื่อสานต่อโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับเมียนมาด้านพลังงาน โดยเฉพาะโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำมายตง 6,000 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าพลังน้ำฮัดจี 1,300  เมกะวัตต์ นอกจากนี้ยังมีการหารือเพื่อสรุปโครงการก่อสร้างคลังแอลเอ็นจี ในรูปแบบ FSRU ของ บมจ.ปตท.ขนาด 3 ล้านตัน ซึ่งเบื้องต้นมีความชัดเจนด้านพื้นที่แล้ว

20160613_pr01-1

ขณะที่สำหรับความคืบหน้าการขายไฟฟ้า 100 เมกะวัตต์ไปยังเขตเศรษฐกิจพิเศษในนิคมอุตสาหกรรมทวาย ทาง กฟผ.ก็ได้ข้อสรุปเบื้องต้นแล้วเช่นกัน อย่างไรก็ตาม การประชุมดังกล่าวจะมีการประชุมปีละ 2 ครั้ง และครั้งถัดไปจะเป็นช่วงเดือน พ.ย.นี้ แต่ในระหว่างนี้ทาง กฟผ.และ ปตท.ก็จะมีการคุยกัน ระดับเจ้าหน้าที่กระทรวง เพื่อสรุปความคืบหน้าโครงการต่อไป โดยคาดว่าโรงไฟฟ้ามายตงจะมีความชัดเจนด้านเทคนิค และความสูงของเขื่อนภายในเดือน ก.ค.นี้