NNEG เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าในอุตสาหกรรมนวนคร

0
1601

บริษัท ผลิตไฟฟ้านวนคร จำกัด (NNEG) แจ้งเดินเครื่องผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า เชิงพาณิชย์ในวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ซึ่งเป็นวันแรก โดย NNEG เป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ประเภทสัญญา Firm ระบบโคเจนเนอเรชั่น มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 125 เมกะวัตต์ และกำลังผลิตไอน้ำ 30 ตันต่อชั่วโมง ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง

20160612_pr02

โดย NNEG เกิดจากการร่วมทุนระหว่าง 3 ฝ่าย คือ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ถือหุ้น 40% บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นฝ่ายละ 30% โดยได้พัฒนาโครงการแล้วเสร็จ จนสามารถเดินเครื่องเชิงพาณิชย์สำเร็จในที่ 6 มิถุนายนที่ผ่านมา  ทั้งนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จะรับซื้อไฟฟ้าจำนวน 90 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 25 ปี และ NNEG จะจำหน่ายกระแสไฟฟ้า 35 เมกะวัตต์และไอน้ำ 30 ตันต่อชั่วโมงให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร