กฟผ.รับมอบต้นแบบรถยนต์ไฟฟ้าจาก สวทช.

0
921

20160606_pr02
เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.2559 ที่ผ่านมา นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ (คนขวา) ผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานเปิดงาน “สัปดาห์สิ่งแวดล้อม กฟผ.ปี 2559” พร้อมรับมอบต้นแบบรถยนต์ไฟฟ้าจากการดัดแปลงรถยนต์ใช้แล้ว 1 คันจากนายทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ กฟผ.ได้ร่วมกับ สวทช.พัฒนาต้นแบบรถยนต์ไฟฟ้าจากการดัดแปลงรถยนต์ใช้แล้วภายใต้ “โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.-สวทช.” โดยรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงต้นแบบคันดังกล่าวจะถูกทดสอบและเก็บข้อมูลการใช้งานจริงเพื่อนำมาต่อยอดในการพัฒนาและขยายผลรถยนต์ไฟฟ้าอื่นๆ ต่อไป