กฟผ. จัดกิจกรรม “Unseen EGAT สุขยกกำลัง 2 @ สงขลา”

0
827

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำทีมบรรดาบล็อกเกอร์ นิสิตนักศึกษา และผู้ที่รักการถ่ายภาพ ไปเปิดประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรม Unseen EGAT สุขยกกำลัง 2 @ สงขลา ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคมนี้ ทำความรู้จักกับโรงไฟฟ้าจะนะและเส้นทางสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ในอำเภอเทพา พร้อมสัมผัสธรรมชาติบริสุทธิ์รอบโรงไฟฟ้า ตลอดจนวิถีชีวิตของชาวสงขลา ที่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนและมีความสุข

20160601_pr03

นายวิวัฒน์ ชาญเชิงพานิช ผู้ช่วยผู้ว่าการชุมชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 47 ปี ที่ผ่านมา กฟผ.ได้ดำเนินการผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและมีคุณภาพ เพื่อคงความสมบูรณ์ของธรรมชาติ ที่สวยงามและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน สำหรับ Unseen EGAT เป็นกิจกรรมที่ กฟผ.จัดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาเปิดประสบการณ์ใหม่กับการเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีในการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. พร้อมสัมผัสธรรมชาติ ตลอดจนชมวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึง การอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนและมีความสุข ระหว่างโรงไฟฟ้า สิ่งแวดล้อม และชุมชน

20160601_pr032

ปีนี้นับเป็นปีที่ 3 ของการจัดกิจกรรม Unseen EGAT โดยจัดขึ้นภายใต้ชื่อ Unseen EGAT สุขยกกำลัง 2 @ สงขลา ซึ่งนอกจากจะเป็นการมอบความสุขให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าจะนะ ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญในพื้นที่ภาคใต้ และพื้นที่สถานที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าเทพาแล้ว ยังเป็นการมอบความสุข โดยการร่วมกันทำกิจกรรมCSR ปลูกต้นสนเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชายหาดสะกอม พร้อมทั้งเยี่ยมชมวิถีชีวิตของชาวสงขลา โดยจะพาไปชมหมู่บ้านทำกรงนกเขาที่ กฟผ.ได้ให้การสนับสนุนเพื่อให้ชุมชนมีรายได้จากการทำกรงนกเขาซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจของอำเภอจะนะ

20160215205127_17124

โดย กฟผ.คาดหวังว่าเมื่อผู้ร่วมกิจกรรมได้มีการเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยว ที่สวยงามเหล่านี้ออกไปทางสื่อต่าง ๆ จะเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวและช่วยเพิ่มรายได้ให้คนในชุมชน จังหวัดสงขลาได้อีกทางหนึ่ง”