พลังงานแย้มปรับแผนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

0
671

กระทรวงพลังงานแย้มมีโอกาสปรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกภายในปี 257 ที่มีเป้าหมายจะผลิตพลังงานกว่า 19,600 เมกะวัตต์ หากต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนลดต่ำลงและให้ลดลดการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานฟอสซิสแทน เตรียมชงกพช.ให้พิจารณาแนวทางทางการเปิดให้สิทธิ์สำรวจและขุดเจาะสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่ 21 ไว้ 2 แนวทางเลือก

20160526_pr03

พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวในงานสัมมนา “อนาคตพลังงานทางเลือกในยุคน้ำมันราคาถูก” ในหัวข้อ“นโยบายและทิศทางของภาครัฐในการส่งเสริมพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก”ว่า ซึ่งจัดขึ้นโดยหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ณ โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์คว่า กระทรวงพลังงานมีโอกาสที่จะปรับเพิ่มเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP2015) ภายในปี 2579 ที่จะมีการผลิตทั้งสิ้นราว 19,684 เมกะวัตต์ (MW) ซึ่งรวมถึงการผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำขนาดใหญ่ด้วย แต่หากไม่นับรวมการผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำขนาดใหญ่จะคงเหลือราว 16,778 เมกะวัตต์ โดยปัจจุบันมีการตอบรับซื้อไฟฟ้าซึ่งรวมถึงมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) รวม 9,041 เมกะวัตต์ และในส่วนนี้มีการผลิตเข้าระบบแล้ว 6,009 เมกะวัตต์

 

20160526_pr01 20160526_pr02

“หากต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนลดต่ำลงก็อาจจะเพิ่มเป้าหมายการผลิตเพิ่มขึ้น และหันไปลดการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานฟอสซิสแทน” พลเอกอนันตพรกล่าว

20160526_pr04

นอกจากนี้ กระทรวงพลังงานเตรียมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือ กพช. พิจารณาเรื่องแนวทางการเปิดให้สิทธิ์สำรวจและขุดเจาะสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่ 21 ในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคมนี้ เบื้องต้นกำหนดไว้ 2 แนวทาง คือ การเปิดประมูล หรือการเจรจากับเอกชนผู้ได้รับสัมปทานรายเดิม หรือผู้สนใจ แต่มีเงื่อนไขว่าผลตอบแทนที่ภาครัฐจะได้รับ ต้องไม่ต่ำกว่ารูปแบบไทยแลนด์ 3 และต้องรักษาระดับการผลิตไว้ที่ 500 หลุมต่อวัน ได้อย่างต่อเนื่อง ขณะที่ความคืบหน้าในการแก้ไขร่าง พ.ร.บ.ปิโตรเลียม ในขณะนี้อยู่ระหว่างรอเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หลังจากผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว