สื่อชลบุรีศึกษาดูงานด้านการศึกษา-งานอนุรักษ์ ปตท.

0
987

20160524_pr02

      นายพีรทักษ์ อุตะเดช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการคลังปิโตรเลียม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติต้อนรับคณะสื่อมวลชน จ.ชลบุรี ในโอกาสศึกษาดูงานการดำเนินธุรกิจและ CSR ของ ปตท. ณ สถาบันวิทยสิริเมธี โรงเรียนกำเนิดวิทย์และโครงการป่าวังจันทร์ จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนทั่วไป นอกจากนั้นคณะยังได้เยี่ยมชมกลุ่มอนุรักษ์และชมรมนำเที่ยวพื้นบ้านสลักคอก กับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของภาคตะวันออก เพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติที่มีและอนุรักษ์วิถีชีวิตของประมงพื้นบ้านให้คงอยู่ไว้อย่างยั่งยืน