ประชาสัมพันธ์

พลังงานหนุนใช้เชื้อเพลิงขยะมูลฝอยในอุตสาหกรรมเพิ่ม

20160520_pr01-2

        พลเอกณัฐติพล กนกโชติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงานกล่าวในโอกาสเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel : RDF) ที่ผลิตด้วยระบบการจัดการขยะมูลฝอยด้วยวิธีทางกลและชีวภาพ ระหว่างมหาวิทยาลัยสุรนารี (มทส.) และบริษัท เอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัดในเครือ SCG ว่า กระทรวงพลังงานได้สนับสนุนให้ มทส. ดำเนินการวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยด้วยวิธีทางกลและชีวภาพ หรือ ระบบ SUT-MBT มาอย่างต่อเนื่อง

20160520_pr02

โดยกระทรวงพลังงานมีเป้าหมายนำขยะมูลฝอยมาใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทนตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก หรือ AEDP 2015 ซึ่งการลงนามความร่วมมือดังกล่าวถือเป็นการใช้ประโยชน์จากเชื้อเพลิงขยะของภาคอุตสาหกรรมมากขึ้นในเชิงความร้อนทดแทนถ่านหิน