“กบง.”ส่งสัญญาณราคาน้ำมันขาขึ้น-NGVปรับลดลง

0
572

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่าใน การประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน หรือ กบง. ที่มี พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานได้รับทราบสถานการณ์ราคาพลังงาน โดยแนวโน้มราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศมีทิศทางจะเป็นขาขึ้นตามทิศทางราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่กลับมาเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น เนื่องจากปัญหาการเมืองของประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ทั้งอิรัก เวเนซูเอล่า โดยประเมินว่า ราคาน้ำมันดิบดูไบเฉลี่ยปี 2559 จะอยู่ที่ระดับ 45 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ขณะที่ราคาก๊าซจะอยู่ในช่วงขาลงเช่นกันโดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ หรือ NGV มีทิศทางปรับลดลง เนื่องจากโครงสร้างเนื้อก๊าซสะท้อนต้นทุนน้ำมันย้อนหลัง 6-12 เดือน ดังนั้นคาดว่าราคา NGV เดือนมิถุนายน จะลดลง 70 สตางค์ต่อกิโลกรัม จากปัจจุบันราคาขายปลีกอยู่ที่ 12.63 บาทต่อกิโลกรัม

20160518_pr02

สำหรับนโยบายของกระทรวงพลังงานขณะนี้ยังคงปล่อยให้ราคาขายปลีกน้ำมันสะท้อนกลไกตลาด กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจะไม่เข้ามาไปตรึงราคาขายปลีก โดยยังคงเน้นดูแลในส่วนของแอลพีจีเป็นหลัก

20160518_pr03

นอกจากนั้นในที่ประชุม กบง.ยังมีมติเห็นชอบแนวทางการเพิ่มสัดส่วนไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลจาก 7% (บี 7) เป็น 10% (บี 10) เพื่อผลักดันให้มีการจำหน่ายน้ำมันดีเซล บี10 เชิงพาณิชย์ในปี 2561 และจะกำหนดมาตรฐานน้ำมันดีเซล บี 10 โดยจัดทำโครงการนำร่องในหน่วยงานราชหรือทหารที่มีรถยนต์จำนวนมากในปี 2560 ขณะเดียวกันต้องกำหนดมาตรการจูงใจประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม โดย สนพ. จะศึกษาโครงสร้างราคาน้ำมันที่เหมาะสมและหารือกับกระทรวงการคลังเพื่อกำหนดโครงสร้างภาษีสรรพสามิตสำหรับรถยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซลบี 10 จากปัจจุบันโครงสร้างภาษีเอื้อรถอีโคคาร์ เฟส 2 เท่านั้น