ข่าวเด่น

3 การไฟฟ้าไทยผนึกกำลังจัด ARSEPE เสริมศักยภาพบุคลากรกิจการไฟฟ้าอาเซียน

กฟผ. กฟน. และ กฟภ. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดอบรม ARSEPE ผสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายกิจการไฟฟ้าอาเซียน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แนวคิด และประสบการณ์เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าระบบอัจฉริยะและระบบดิจิทัลระหว่างกัน เพื่อร่วมพัฒนากิจการไฟฟ้าของภูมิภาคให้ทันสมัยและมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน

พัฒนา แสงศรีโรจน์

          วันนี้ (17 มิถุนายน 2562) นางภาวนา อังคณานุวัฒน์ รองผู้ว่าการบริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม 11th ASEAN Residential School in Electric Power Engineering (ARSEPE) ซึ่ง กฟผ. การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 17 – 28 มิถุนายน 2562 โดยมีนายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ กฟผ. แสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ ASEAN Power Grid in the Future และมีผู้เข้าร่วมการอบรมจากกิจการไฟฟ้า 7 ประเทศอาเซียน ได้แก่ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศไทย ร่วมพิธี ณ ห้อง Crystal Ballroom ชั้น Lobby โรงแรม Holiday Inn สีลม กรุงเทพมหานคร

          นางภาวนา อังคณานุวัฒน์ รองผู้ว่าการบริหาร กฟผ. กล่าวว่า ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าคงตระหนักดีว่ากำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆ มากมายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นการที่ทั่วโลกหันมาให้ความสนใจกับเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าเป็นระบบดิจิทัล เพื่อก้าวไปสู่การเป็นโรงไฟฟ้าอัจฉริยะ รวมไปถึงการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าในอาเซียนที่จะทำให้ทุกประเทศในภูมิภาคสามารถจัดสรรและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพลังงานได้อย่างคุ้มค่าที่สุด ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าแห่งอนาคตที่ประเทศในอาเซียนต้องแลกเปลี่ยนความร่วมมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านพลังงานไฟฟ้าของภูมิภาคให้ทันสมัยและมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนร่วมกัน

          ทั้งนี้ จากการประชุม 7th HAPUA Working Group No.5 : Human Resource จึงเกิดเป็นความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แนวคิด และประสบการณ์ด้านพลังงานไฟฟ้า ภายใต้การอบรม ARSEPE เพื่อเตรียมบุคลากรกิจการไฟฟ้าอาเซียนให้พร้อมรองรับกับ  การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าในปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของโลก อันจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความมั่นคงในระบบไฟฟ้าและความรุ่งโรจน์ทางพลังงานของภูมิภาคอาเซียนต่อไป

          สำหรับการอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้กรอบแนวคิด Transformation towards Smart and Digital Utility in Disruptive World โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงานไฟฟ้าจาก 3 การไฟฟ้าของประเทศไทย และสถาบันการศึกษา ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ระบบโครงข่ายไฟฟ้าในอนาคตและบทสรุป เทคโนโลยีสื่อสารในระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ แรงขับเคลื่อน นโยบาย และแนวโน้มของการผลิตไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีใหม่ พลังงานหมุนเวียน และการซื้อ-ขายพลังงานและพลังงานดิจิตอลในเมืองอัจฉริยะ นอกจากนี้ ยังมีการดูงาน OpenLab ของ Huawei ที่บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) กรุงเทพมหานคร และ SCG Floating Solar Solution ที่ จ.ระยอง เพื่อให้เห็นภาพของการเชื่อมโยงของระบบเครือข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะในสถานการณ์จริง และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของประเทศไทย