ธนาคารออมสินรับมอบรางวัล “องค์กรโปร่งใส” ครั้งที่ 8 จาก ป.ป.ช.

0
675


            เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา คุณทวีศักดิ์ ฟุ้งเกียรติเจริญ กรรมการธนาคารออมสินเข้ารับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 8 เกียรติยศแห่งคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อตรงจากพลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ในงานมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 8 (NACC Integrity Awards)  ณ สำนักงาน ป.ป.ช. อ.เมือง จ.นนทบุรี
            รางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 8 จากสำนักงาน ป.ป.ช ที่ธนาคารออมสินได้รับดังกล่าวเป็นรางวัลเกียรติยศแห่งคุณธรรมจริยธรรมและความซื่อตรง เพื่อยกระดับความโปร่งใส ยกย่องเชิดชูองค์กรที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม