ข้าราชการ พน.ประกาศเจตนารมณ์ปฏิบัติการ 3 Green ลดขยะมูลฝอย

0
202

วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน (พน.) พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานร่วมประกาศเจตนารมณ์ การรณรงค์ลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ปฏิบัติการ 3 Green “Green office,Green meeting,Green heart เพื่อโลก เพื่อเรา” Green office ใช้กระดาษ 2 หน้าเพื่อลดการใช้กระดาษ คัดแยกกระดาษ ลดขยะและจำนวนถังขยะส่วนตัวให้ใช้ถุงผ้าและแก้วน้ำส่วนตัว แทนถุงพลาสติกและแก้วพลาสติก ให้ใช้ปิ่นโตหรือกล่องพลาสติก แทนกล่องโฟม เวียนเอกสารด้วย QR code หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ Green meeting งดแจกเอกสารประชุมหรือแจกผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดอาหารว่างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม งด/ลดบรรจุภัณฑ์พลาสติก ตั้งจุดบริการน้ำดื่ม Green heart ให้ความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการขยะที่ถูกต้อง ปลูกจิตสำนึกการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้อยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป