พน.ลงนามสัญญาแบ่งปันผลผลิตแปลงสำรวจปิโตรเลียมเอราวัณ-บงกช

0
942

วันนี้ (25 กุมภาพันธ์ 2562) ณ ห้องประชุมกระทรวงพลังงาน ชั้น 15 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี ดร. ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (พน.)ได้ลงนามสัญญาแบ่งปันผลผลิตสำหรับแปลงสำรวจปิโตรเลียมในอ่าวไทยหมายเลข G1/61 (แหล่งเอราวัณ) กับ บริษัท ปตท.สผ.เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท เอ็มพี จี2 (ประเทศไทย) จำกัด และ สัญญาแบ่งปันผลผลิตสำหรับแปลงสำรวจปิโตรเลียมในอ่าวไทยหมายเลข G2/61 (แหล่งบงกช) กับ บริษัท ปตท.สผ.เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

การลงนามในสัญญาแบ่งปันผลผลิตสำหรับแปลงสำรวจปิโตรเลียมในอ่าวไทยทั้ง 2 ฉบับในวันนี้ สืบเนื่องจากตลอดระยะเวลาเวลาเกือบ 40 ปี ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ใช้ประโยชน์จากการผลิตก๊าซธรรมชาติจากแหล่งเอราวัณและแหล่งบงกชในอ่าวไทย ในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานมาตั้งแต่เริ่มมีการผลิตในปี พ.ศ. 2524 ซึ่งสัญญาสัมปทานสำหรับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของทั้งสองแหล่งกำลังจะสิ้นอายุลงในปี พ.ศ. 2565 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) จึงได้มอบหมายให้ กระทรวงพลังงาน โดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ดำเนินการเปิดประมูลสิทธิการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในทั้ง 2 แปลง เพื่อให้มีการผลิตก๊าซธรรมชาติในปริมาณมากพอตามความต้องการใช้อย่างต่อเนื่องภายใต้เงื่อนไขที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจึงได้ดำเนินการเปิดประมูลสิทธิการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมทั้ง 2 แปลงเป็นการทั่วไป ด้วยการออกหนังสือเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประมูลภายใต้ระบบแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing Contract: PSC) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ซึ่งได้มีผู้เข้าร่วมประมูลจากหลายประเทศทั้งในแถบยุโรป สหรัฐฯ จีน ไทย และประเทศในแถบตะวันออกกลาง แต่เนื่องจากแหล่งเอราวัณ-บงกช มีความซับซ้อน เมื่อถึงกำหนดการยื่นซองเอกสารประมูล เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 จึงมีเพียงผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้รับสัมปทานรายเดิม 2 กลุ่ม ที่มีความชำนาญและมีความมั่นใจว่าจะสามารถผลิตก๊าซธรรมชาติได้อย่างต่อเนื่องและในปริมาณตามเงื่อนไขของการประมูลได้ประกอบด้วย
– แปลงสำรวจหมายเลข G1/61 (แหล่งเอราวัณ)
o กลุ่มบริษัท Chevron Thailand Holdings Ltd. ร่วมกับบริษัท มิตซุย ออยล์ เอ็กซโปลเรชั่น คัมปะนี ลิมิเต็ด
o กลุ่มบริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ร่วมกับบริษัท เอ็มพี จี2 (ประเทศไทย) จำกัด
– แปลงสำรวจหมายเลข G2/61 (แหล่งบงกช)
o กลุ่มบริษัท Chevron Thailand Holdings Ltd. ร่วมกับบริษัท มิตซุย ออยล์ เอ็กซโปลเรชั่น คัมปะนี ลิมิเต็ด
o กลุ่มบริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด เป็นผู้ยื่นเอกสารข้อเสนอตามเงื่อนไขของการประมูล

คณะรัฐมนตรี (ครม.)ในการประชุมเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 จึงได้มีมติตามข้อเสนอของกระทรวงพลังงานโดยคำแนะนำของคณะกรรมการปิโตรเลียมอนุมัติให้
– บริษัท ปตท.สผ.เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท เอ็มพี จี2 (ประเทศไทย) จำกัด ป็นผู้ได้รับสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตในแปลงสำรวจหมายเลข G1/61 (แหล่งเอราวัณ)
– บริษัท ปตท.สผ.เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด เป็นผู้ได้รับสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตในแปลงสำรวจหมายเลข G2/61 (แหล่งบงกช)


ในการประมูลดังกล่าวได้กำหนดให้ผูกพันปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติขั้นต่ำสำหรับ 10 ปีแรกของระยะเวลาการผลิต ที่ 800 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน สำหรับแหล่งเอราวัณ และ 700 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน สำหรับแหล่งบงกช และกำหนดให้ข้อเสนอราคาขายก๊าซธรรมชาติเป็นเกณฑ์หลักในการคัดเลือกผู้รับสิทธิฯ และให้ข้อเสนออัตราส่วนแบ่งผลผลิตจากกำไรให้รัฐเป็นเกณฑ์รอง โดยมีรายละเอียดของข้อเสนอดังในตารางแนบ