กรมธุรกิจพลังงานเร่งเครื่องนำ B20 ใช้ในปั๊มน้ำมันยันนำร่องก.พ.นี้

0
847

กรมธุรกิจพลังงานเร่งเครื่องนำ B20 ใช้ในปั๊มน้ำมัน  ประกาศร่างกำหนดลักษณะคุณภาพน้ำมันไบโอดีเซล B20 พร้อมจัดแสดงความคิดเห็นใน 5 วันระหว่าง 25-29 ม.ค. ก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันที่ 31 ม.ค.  เตรียมเร่งปั๊มจำหน่าย B20 นำร่องได้ในต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ ด้านค่ายรถยนต์เผยสเป็ครถเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้ B20 ได้สามารถตรวจสอบรุ่นรถยนต์ผ่านเว็บไซด์ www.doeb.go.th    

           นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยว่า ความคืบหน้าในการสนับสนุนการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20 ในรถขนาดใหญ่ เพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ลดค่าใช้จ่ายขนส่ง และเพื่อเป็นการช่วยเกษตรกรสวนปาล์มน้ำมันนั้น  วันนี้ (25 ม.ค.) กรมธุรกิจพลังงานได้ประกาศร่างกำหนดลักษณะคุณภาพน้ำมันไบโอดีเซล B20 ลงในเว็บไซด์ www.doeb.go.th ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศฯ ดังกล่าว เป็นเวลา 5 วัน (ระหว่าง 25-29 ม.ค.) หลังจากนั้นจะประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 31 ม.ค.2561 นี้  และคาดว่าในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์จะเร่งให้เกิดการนำร่องจำหน่าย B20 ในสถานีบริการน้ำมันที่มีความพร้อมได้

นอกจากนี้ หลังจากที่กรมธุรกิจพลังงาน ได้ร่วมประชุมหารือร่วมกับค่ายรถขนาดใหญ่  อาทิ บจ.ตรีเพชร อิซูซุ เซลล์ บจ.เดมเลอร์ คอมเมอร์เชียล วีอีเคิลส์ (ประเทศไทย) และบจ.ฮีโน่มอเตอร์เซลล์ (ประเทศไทย) ซึ่งขณะนี้ค่ายรถยนต์ดังกล่าวได้จัดส่งรุ่นรถยนต์ที่สามารถรองรับการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20 ดังกล่าวแล้ว โดยผู้สนใจสามารถเช็ครุ่นรถยนต์ที่ใช้ B20 ได้ในเว็บไซด์กรมธุรกิจพลังงาน www.doeb.go.th  เมนู บริการสำหรับประชาชนและผู้ประกอบการ โดยเลือกที่แบนเนอร์ รับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกฎหมายหัวข้อ ร่างประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง “กำหนดลักษณะและคุณภาพน้ำมันดีเซล พ.ศ. …. ” ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป