SCGส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

0
387

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือเอสซีจี โดยคุณวีนัส อัศวสิทธิถาวร Director of Enterprise Brand Management Office พร้อมด้วยคุณพรพิมล มฤคทัต Senior Associate Director-Enterprise Brand Engagement ส่งมอบสมุด “How to กู้โลก สำหรับเด็ก” ให้แก่พลตำรวจตรี วันชาติ คำเครือคง รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และพลตำรวจตรี เฉลิมพล จินตรัตน์ ผู้บังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 10,000 เล่ม เพื่อส่งเสริมการศึกษา และพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ให้กับเยาวชนของโรงเรียนในพื้นที่รอบเขตชายแดน เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

ทั้งนี้ สมุด “How to กู้โลก สำหรับเด็ก” เอสซีจีได้สอดแทรกเรื่องการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ด้วยการใช้ภาพการ์ตูน และเกม ที่เข้าใจได้ง่ายเป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับเยาวชนให้ตระหนักและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่น การสร้างขยะให้น้อยลงด้วยการใช้ของให้คุ้มค่า การแยกขยะเพื่อนำกลับไปหมุนเวียนใช้ใหม่ และการแปรรูปวัสดุที่เหลือใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาทรัพยากรของโลกให้ยั่งยืน ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาและข้อมูล “How to กู้โลก สำหรับเด็ก” ได้ที่ www.scg.com