ข่าวเด่น

พพ. โชว์ 142 รายติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง

พพ. เผยผลความสำเร็จโครงการมอบฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง การันตี 19 ผลิตภัณฑ์ จากยอดผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์ค่าประสิทธิภาพขั้นสูงจาก 257 ยี่ห้อ มอบฉลากกว่า 7 ล้านใบ เล็งขยายผลเพิ่มผลิตภัณฑ์เข้าโครงการ หลังเดินหน้าแจกฉลากต่อเนื่อง 12 ปี สามารถประหยัดพลังงานคิดเป็นมูลค่ากว่า 28,000 ล้านบาท

นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า วันนี้ (14 มกราคม 2561) พพ.ได้จัดพิธีมอบฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงแก่ผู้ประกอบการ “โครงการส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยการติดฉลาก” โดยในปี 2561 พพ.สามารถมอบฉลากจากโครงการดังกล่าวไปแล้ว ทั้งสิ้น 7,655,410 ใบ จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 257 ยี่ห้อใน 19 กลุ่มผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 142 ราย ซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จและเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านา สะท้อนให้เห็นถึงว่าฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงจะช่วยเป็นเครื่องการันตีให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพสูง และยังเป็นการส่งเสริมด้านการอนุรักษ์พลังงานของประเทศเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงพลังงานภายใต้แผนการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2558-2579

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในแผนอนุรักษ์พลังงานในด้านการส่งเสริมเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ ประสิทธิภาพสูงที่สามารถประหยัดการใช้พลังงาน โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานที่ พพ. ได้จัดทำขึ้น ซึ่งโครงการดังกล่าวได้เริ่มทำมาตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลา 12 ปี มีการดำเนินมอบฉลากไปแล้วทั้งสิ้น จำนวน 38,744,969 ใบ ส่งผลให้เกิดผลประหยัดพลังงานไปแล้วไม่น้อยกว่า 739.14 ktoe (พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อปี) คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นมากกว่า 28,000 ล้านบาท โดยคิดจากผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 19 ผลิตภัณฑ์
สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 19 ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย


1. เตาหุงต้มในครัวเรือนใช้กับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 2.เตารังสีอินฟราเรด 3.เตาก๊าซความดันสูง 4.อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ 5.มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส 6.มอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดียว 7.เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กระบายความร้อนด้วยน้ำ 8.เครื่องยนต์แก๊สโซลีนขนาดเล็กระบายความร้อนด้วยอากาศ 9.เครื่องอัดอากาศขนาดเล็กแบบลูกสูบ 10.ปั๊มความร้อน 11.กระจก 12.ฉนวนใยแก้ว 13.สีทาผนังอาคาร 14.ฟิล์มติดกระจก 15.ชิ้นส่วนคอนกรีตมวลเบา 16.กระเบื้องหลังคา 17.เครื่องเชื่อมไฟฟ้า 18.เครื่องดูดควันสำหรับเตาหุงต้ม 19.เครื่องทอดแบบน้ำมันท่วม

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการขยายผลการอนุรักษ์พลังงานในผลิตภัณฑ์ต่างๆเพิ่มขึ้น พพ.อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ประเภทใหม่ๆ เพิ่มเติมมากขึ้น ที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงาน ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในบ้านหรืออาคาร อุปกรณ์ในโรงงานหรืองานด้านเกษตรกรรม เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการใช้พลังงานอย่างประหยัด และเกิดการส่งเสริมการใช้ฉลากประสิทธิภาพสูงอย่างแพร่หลาย