ข่าวเด่น

“ปตท.พระโขนง”คว้ารางวัลอาคารต้นแบบประหยัดพลังงานปี 61

อาคารสำนักงาน ปตท.พระโขนงคว้ารางวัลฉลากอาคารต้นแบบจาก พพ. ประเภทอาคารธุรกิจประหยัดพลังงานในโครงการขยายผลติดฉลากแสดงข้อมูลการใช้พลังงานสำหรับอาคารธุรกิจ พร้อมเดินหน้าลงทุน ปรับปรุงประสิทธิภาพ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ ที่ส่งเสริมประหยัดพลังงาน วางเป้า ยกระดับ อาคารเป็น Zero Energy Building (ZEB) ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและมีการผลิตพลังงานใช้เอง

นายพีรยุทธ์ ทุมเสถสาร ผู้จัดการฝ่ายปิโตรเลียมส่วนคลัง สำนักงานพระโขนง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯได้รับมอบฉลากอาคารสำนักงานพระโขนงประเภทอาคารธุรกิจประหยัดพลังงานภายใต้ “โครงการขยายผลติดฉลากแสดงข้อมูลการใช้พลังงานสำหรับอาคารธุรกิจ” จัดขึ้นโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เมื่อเร็วๆนี้ นับเป็นความสำเร็จในการบริหารจัดการที่สามารถลดการใช้พลังงานอย่างเป็นรูปธรรม จนสามารถเข้าสู่เกณฑ์การยกระดับ อาคารเก่า ให้เข้าเกณฑ์มาตรฐานเดียวกับ การออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน หรือมาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (Building Energy Code, BEC)


ทั้งนี้การดำเนินการปรับปรุง อาคารสำนักงานพระโขนง แห่งนี้ถือ เป็นอาคารเก่า ที่บริษัทได้มีการลงทุนเพื่อการปรับปรุง และ ปรับเปลี่ยน เครื่องมือ อุปกรณ์ ภายในสำนักงานที่มีประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงาน จนสามารถลดการใช้พลังงาน ได้ร้อยละ 3 ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนหลอดไฟ เป็นหลอดไฟ LED การสร้างวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร โดยการปิดไฟในจุดที่ไม่มีการใช้งาน หรือ การปิดไฟในช่วงพักกลางวัน เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการลงทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อผลิตพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น ใช้ในสำนักงานในเวลากลางวัน และบริษัทยังได้วางเป้าหมายยกระดับอาคาร ดังกล่าวให้เป็นอาคาร แบบ High Energy Performance Standard (HEPS) และก้าวไปสู่การเป็น อาคาร Zero Energy Building (ZEB)ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและมีการผลิตพลังงานใช้เอง เพื่อให้เป็นอาคารนวัตกรรมพลังงานที่ ลดการพึ่งพาพลังงานหลักในอนาคต

สำหรับแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ในปี2562บริษัทบีงได้มีการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น เช่น การติดฟิล์มกรองแสง การเลือกการใช้ม่านที่จะปรับเปลี่ยนอุณหภูมิ และมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเทอร์โมสตัท (Thermostat) เพื่อควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมกับการใช้งานในพื้นที่นั้นๆ เป็นต้น

“อาคารสำนักงานพระโขนงที่ได้รับฉลากในครั้งนี้ นับเป็นอาคารต้นแบบของการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานที่จะใช้เป็นแหล่งเรียนรู้นำไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการอาคารภาคธุรกิจในที่อื่นๆสามารถลดใช้พลังงานที่เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม”นายพีรยุทธ์กล่าว