บางจากฯ จับมือสถาบันพระปกเกล้าร่วมสร้างสรรค์เยาวชนพลเมืองดี

0
986

นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานวางแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาความยั่งยืนองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นประธานมอบรางวัลการประกวดนิทรรศการและแฟ้มผลงานใน “โครงการสร้างสำนึกพลเมืองปี 9″ ที่บริษัท บางจากฯ และสถาบันพระปกเกล้าจัดการประกวดต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 เพื่อร่วมปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนกระตือรือร้นทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชนด้วยวิธีที่สร้างสรรค์ โดยมีกระบวนการแก้ไขปัญหาด้วยเหตุผล นำไปใช้ในการดำเนินชีวิตและเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ มีผู้ร่วมงานกว่า 300 คน ณ ไบเทค บางนา เมื่อเร็วๆ นี้

สำหรับรางวัลยอดเยี่ยม เป็นของนักเรียนระดับชั้น ป.3/1 จากโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ ซึ่งส่งผลงานประกวดในหัวข้อ “ปัญหาตู้น้ำมรณะ” รางวัลดีเยี่ยม 2 รางวัล เป็นของนักเรียนระดับชั้น ป.6/3 โรงเรียนวัดบางนานอกในหัวข้อ “ปัญหาขยะพลาสติก” และนักเรียนระดับชั้น ป.5/1 โรงเรียนวัดบางนาใน (รื่น ศยามานนท์)ในหัวข้อ “ปัญหากินอาหารไม่หมด”

อนึ่ง โครงการสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) เป็นหลักสูตรของ Center for Civic Education องค์กรในกำกับกระทรวงการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกาและเป็นโปรแกรมการอบรมที่ใช้พัฒนาเด็กและเยาวชนที่ดีที่สุดในโลก และถูกนำไปใช้ในประเทศต่างๆ กว่า 70 ประเทศทั่วโลก