ดาวน์โหลด Presentation งานเสวนา “คนไทยควรซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแล้วหรือยัง”

0
597

วันนี้ (8 ธันวาคม 2561) ทุกท่านที่มาร่วมงานเสวนา “คนไทยควรซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแล้วหรือยัง?” เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมาสามารถดาวน์โหลด Presentation ของวิทยากรทั้ง 5 ท่านคือ นายจุมภฎ หิมะเจริญ, นายอดิศักดิ์ โรหิตะศุน, นายธนพัชร์ สุขสุธรรมวงศ์, Mr.Hideo Tsurumaki และนายครรชิต ไชยสุโพธิ์ได้แล้วโดยคลิ๊ก Google Drive