ประกาศผลประกวด “นวัตกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 9” งาน MOTOR EXPO 2018

0
251

รองประธานจัดงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่ 35  “ชลัทชัย ปภัสร์พงษ์”  ประกาศผลการตัดสิน  โครงการประกวดนวัตกรรมยานยนต์ครั้งที่ 9 พร้อมจัดแสดงผลงานของเยาวชนที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในงาน “MOTOR EXPO 2018” ถึงวันที่ 10 ธันวาคมนี้ 

นายชลัทชัย ปภัสร์พงษ์ รองประธานจัดงาน ควบคุมงานด้านการบริหารงานทั่วไป งาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 35” เปิดเผยว่า “โครงการประกวดนวัตกรรมยานยนนต์ ครั้งที่ 9” หรือ THE 9th MOTOR EXPO AUTOMOTIVE INNOVATION AWARD 2018 มีนักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด พร้อมประกาศผลการประกวดดังนี้

รางวัลที่ 1 โล่เกียรติยศ ประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 40,000 บาท ไม่มีผลงานที่สมควรได้รับรางวัล
รางวัลที่ 2 โล่เกียรติยศ ประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 25,000 บาท ได้แก่ ผลงาน ยานพาหนะไฟฟ้าขนาดพกพา (SCOOTAR) โดย ธนบดี ราชปม นครินทร์ เปียนกา จากมหาวิทยาลัยปทุมธานี

รางวัลที่ 3 โล่เกียรติยศ ประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 10,000 บาท ได้แก่ ผลงานพาหนะฟื้นฟูการเดินสำหรับผู้ป่วยกายภาพ โดยชูเกียรติ ผาลาด ชยุต ยอดรักษ์ ณัฐดนย์ ณ นคร กนกพล อภิชาตพงษ์ และภาคย์ บุญราษฎร์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

รางวัลชมเชย โล่เกียรติยศ ประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 5,000 บาท 3 รางวัล ได้แก่
ผลงานมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า (AC INDUCTION MOTOR) โดยเนติธร โพธิ์เจริญ ช่อผกา สิมลา และสรวงภัทร ธุระสะ จากมหาวิทยาลัยรังสิต

ผลงานหุ่นยนต์กำจัดศัตรูพืชด้วยดินตะกอน โดยเกษม ปู่ช้าง สิทธิโชค สุดสาร ณัฐนัย ไชยคชบาล ณัฐปคัลภ์ ฟักเฟื่อง วิทวัส สบายยิ่ง ธีรศักดิ์ สมกุล คมสัน นวลแก้ว ไกรสร ส่งบุญ สุรพัศ อุทัยถาวร ธนาวุฒิ โชติศรีพันธุ์พร นฤป เหลือบุญชู ธนพฤฒ ศิลปเจริญ ณัฐวิชช์ อัจจนะนนท์กุล และเตชินท์ เฉลิมเทวี จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลงานนวัตกรรมบ่มเร่งพื้นคอนกรีทด้วยพลังงานไมโครเวฟ โดยจิตวัติ สนามชัย สาวชณิญา เจริญคุณธรรม ทินภัทร หนูแก้ว และอำพล พิชัยเชิด จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เชิญชมนวัตกรรมจากความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ทั้ง 5 ทีม ได้ที่บูธ “โครงการประกวดนวัตกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 9” บริเวณด้านหน้าชาลเลนเจอร์ 1 IMPACT เมืองทองธานี ตั้งแต่วันนี้ถึง 10 ธันวาคม 2561 และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ motorexpo.co.th/automotive_innovation_award