“เดลต้า”คว้ารางวัล SET Sustainability Awards 2018

0
551

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน SET Sustainability Awards 2018 ด้านความยั่งยืนดีเด่น (Outstanding Sustainability Award) และรางวัลหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment or THSI) โดย ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัลOutstanding Sustainability Award แก่ นายอนุสรณ์ มุทราอิศ กรรมการบริหาร บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ และดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัล THSI 2018 Award แก่นายเค เค จง ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาอย่างยั่งยืนในพิธีมอบรางวัลประจำปี จัดขึ้น ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปีนี้เดลต้าเป็น 1 ใน 15 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับรางวัลความยั่งยืนดีเด่นและอยู่ในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ระหว่าง 30,000-100,000 ล้านบาท โดยขั้นตอนการคัดเลือกรางวัลช่วยยกระดับกระบวนการประเมินความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงที่มีความน่าเชื่อถือสำหรับนักลงทุนที่แสวงหาผลตอบแทนระยะยาวจากบริษัทที่มีแนวทางในการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพ

นายอนุสรณ์ มุทราอิศ (ซ้าย) และนายเค เค จง (ขวา) รับรางวัลดีเด่น Sustainability Awards และ THSI 2018 Award

นับเป็นปีที่สี่ของเดลต้าที่ได้รับรางวัล THSI Award ซึ่งเป็นรางวัลที่ให้การยอมรับองค์กรที่มีผลประกอบการดีเยี่ยมและมีการดำเนินธุรกิจที่เป็นแบบอย่างอันดี ตั้งอยู่บนพื้นฐานข้อปฏิบัติด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สำคัญๆ ประกอบด้วยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ บรรษัทภิบาล (ESG)

ในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและพลเมืององค์กรระดับโลก เดลต้าต้องการสร้างมูลค่าในระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดังคำมั่นสัญญาที่บริษัทให้ไว้ว่า Smarter. Greener. Together. การเติบโตทางด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ได้รับนี้ รวมถึงรางวัล SET Sustainability Awards ช่วยเน้นย้ำถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเดลต้าและวิสัยทัศน์ระยะยาวเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน