เอชพีตั้งเป้าใช้พลังงานไฟฟ้าหมุนเวียน100%

0
790

เอชพีอิงค์เข้าร่วม RE100 Global Initiative โครงการระดับโลกที่เร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตลาดพลังงานโลก ตั้งเป้าใช้พลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนทั้งหมด 100 เปอร์เซ็นต์ในการดำเนินธุรกิจ

เอชพีอิงค์ส่งเสริมพันธกิจด้านความยั่งยืนที่มีมายาวนานโดยปฏิญาณจะใช้พลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนร้อยเปอร์เซ็นต์ในการปฏิบัติงานทั่วโลก ด้วยเป้าหมายนี้เอชพีได้เข้าร่วม RE100 ซึ่งเป็นโครงการระดับโลกนำโดยกลุ่มธุรกิจชั้นนำที่มุ่งมั่นจะใช้พลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนทั้งหมด 100 เปอร์เซ็นต์ในการดำเนินธุรกิจโดย RE100 เกิดจากความร่วมมือของ The Climate Group ร่วมกับ CDP และได้ทำงานร่วมกับบริษัทต่างๆเช่นเอชพีเพื่อช่วยให้ธุรกิจเหล่านั้นเปลี่ยนไปใช้พลังงานหมุนเวียนและเร่งให้ตลาดพลังงานโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยใช้คาร์บอนต่ำ

ในย่างก้าวสำคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ท้าทายเอชพีได้วางแผนเพิ่มการใช้พลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนในการปฏิบัติงานทั่วโลกให้ได้ถึง 40 เปอร์เซ็นในปี 2563 เป้าหมายใหม่นี้ตอกย้ำความทุ่มเทของเอชพีเพื่อผสานความยั่งยืนเข้ากับกลยุทธ์หลักของธุรกิจ

(c)Ron Yue www.ronyue.com

“เทคโนโลยีและความยั่งยืนสามารถผนวกรวมกันเป็นแรงผลักดันอันทรงพลังที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมซึ่งช่วยเปลี่ยนรูปแบบการเติบโตของธุรกิจชุมชนและปัจเจกบุคคล” ริชาร์ด เบย์ลีย์ ประธานประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น เอชพีอิงค์กล่าว
“เรายังคงสร้างธุรกิจและสังคมที่ยั่งยืนยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่เพียงด้วยการใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานที่ล้ำหน้าเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการก้าวไปสู่การเป็นธุรกิจที่ใช้พลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนทั้งหมดด้วย”

โดยเอชพีอิงค์จะใช้กลยุทธ์ 3 ขั้นต่อไปนี้เพื่อก้าวไปสู่จุดหมาย คือ 1.ลดการบริโภคพลังงานด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน / การใช้งานอาคารและการดำเนินงานโครงการใหม่ๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 2.เพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียน ณ แหล่งกำเนิด (on-site) 3.สร้างพลังงานหมุนเวียนภายนอกสถานที่ (off-site) เพื่อสร้างสมดุลให้กับการปล่อยพลังงานสีน้ำตาลรวมถึงการใช้เครดิตการผลิตพลังงานหมุนเวียน (RECs) และสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPAs)

20160417

เอชพีเป็นหนึ่งในบริษัทด้านเทคโนโลยีกลุ่มแรกๆ ที่มีการวัดและพิมพ์สลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์และตั้งเป้าลดการปล่อยคาร์บอนตลอดทั้งห่วงโซ่ value chain ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติงานผลิตภัณฑ์และห่วงโซ่อุปทานดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.hp.com/sustainability