นำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าจีนภาษี 0% ส่อกระทบอุตสาหกรรมยานยนต์

0
2049

กรมศุลกากรร่วมหารือกระทรวงพาณิชย์และสรรพสามิตอย่างต่อเนื่อง หาแนวทางรับมือจากผลกระทบการลดภาษีนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าจากจีนเหลือที่ 0% ระบุอาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ และนโยบายการส่งเสริมการลงทุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI


นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่า ที่ผ่านมาได้มีการหารือร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และกรมสรรพสามิต อย่างต่อเนื่องในการหาแนวทางรองรับผลกระทบจากการลดภาษีการนำเข้า รถยนต์นั่งไฟฟ้า (Electric Vehicle : EV) จากจีน เป็น 0% ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2561 ที่ผ่านมา ภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย-จีน โดยข้อตกลงดังกล่าวเกิดขึ้นมานานแล้ว ซึ่งรถยนต์ EV อยู่ในบัญชีการค้าที่ตกลงร่วมกัน ที่ผ่านมาได้มีการหารือแนวทางรองรับในระดับนโยบายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งก็มีหลายมาตรการที่พิจารณาไปแล้ว เช่น กรมสรรพสามิต ดูเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก อาทิ ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ เป็นต้น ซึ่งได้มีการปรึกษาหารือมาโดยตลอด


ในการปรับลดอัตราภาษีนำเข้าเหลือ 0% ที่หลายฝ่ายกังวลว่าการปรับลดภาษีการนำเข้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า อาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ และนโยบายการส่งเสริมการลงทุนของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในแนวทางการปฏิบัติงานของกรมศุลกากร ยังคงเน้นดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ รวมถึงเข้มงวดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดำเนินการมาอยู่แล้ว รวมถึงจะมีการพัฒนาระบบการทำงาน ด้วยการดึงระบบไอทีเข้ามาเสริมการทำงานของเจ้าหน้าที่มากขึ้น เช่น ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นในขั้นตอนพิธีการนำเข้าสินค้าของศุลกากรว่าอยู่ในรูปแบบใด เช่น กรณียกเว้นการตรวจ (กรีน ไลน์) หรือกรณีสั่งการเปิดตรวจ (เรด ไลน์) เพื่อเป็นการลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรมมากยิ่งขึ้น

ขณะที่การตรวจสอบ สินค้าแบรนด์เนม สินค้าอันตราย หรือสินค้าควบคุม ยาเสพติด ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ทำงานตรวจสอบกันอย่างเข้มข้นอยู่แล้ว โดยมีการประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อให้การทำงานรอบคอบ และรัดกุม มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ที่มา https://www.smartsme.co.th/content/103559