พพ.ลุยจัดงาน Thailand Energy Awards ครั้งที่ 20

0
254

พพ.เดินหน้า“ไทยแลนด์ เอเนอร์จี้ อวอร์ด 2019” ครั้งที่ 20 ตั้งโต๊ะเปิดรับสมัครหน่วยงานรัฐและเอกชนทั่วประเทศส่งผลงานด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานตั้งแต่วันนี้ถึง พ.ย.2561 หลังประสบความสำเร็จผู้ประกอบการ หน่วยงานรัฐ คว้า 69 รางวัล จาก 268 ผลงานที่ส่งเข้าประกวด


นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่าวันนี้ (8 ตุลาคม 2561) กระทรวงพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเดินหน้าจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ความต่อเนื่องของการดำเนินงานโครงการ Thailand Energy Awards ประจำปี 2562 โดย พพ. จัดต่อเนื่องยาวนานปีนี้เป็นที่ 20 เพื่อให้ทราบและเข้าใจหลักเกณฑ์การประกวด ซึ่งจะมีการเปิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการรับสมัครเข้าร่วมส่งผลงานทั้งด้านพลังงานทดแทนและด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยหน่วยงานรัฐและเอกชนทั่วประเทศที่สนใจสามารถเข้าสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ซึ่งนับเป็นความสำเร็จของกระทรวงพลังงานในการดำเนินโครงการ ประกวด Thailand Energy Awards จากจำนวนผู้ประกอบการและหน่วยงานรัฐที่ได้รับรางวัลปี 2561 จำนวน 69 รางวัล จากผู้ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 268 ผลงาน คิดเป็นมูลค่าประหยัดด้านพลังงานรวมมากกว่า 730 ล้านบาทต่อปี สามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า 140,000 ตันต่อปี นับว่าทุกภาคส่วนให้ความสำคัญในการเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น

“เป้าหมายการดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นการส่งเสริมและชี้วัดความสำเร็จของผู้ประกอบการ และหน่วยงานรัฐ ที่พร้อมที่พัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าในด้านของการพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานจนเป็นที่ยอมรับของนานาชาติสอดรับกับแนวทางการพัฒนาประเทศด้านพลังงานที่มีเป้าหมายจะพัฒนาให้เป็นพลังงาน 4.0 ซึ่งจะต้องมีทั้งนวัตกรรมและเทคโนโลยี และสามารถใช้ทรัพยากรในประเทศเพื่อมาผลิตพลังงานเพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศ” นายประพนธ์กล่าว

 

สำหรับเงื่อนไขการการประกวด Thailand Energy Awards จะแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านพลังงานทดแทน ด้านอนุรักษ์พลังงาน ด้านบุคลากร ด้านพลังงานสร้างสรรค์ และด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

โดย พพ.ประชาสัมพันธ์ และชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2019 พร้อมเชิญชวนผู้ประกอบการภาคธุรกิจ และอื่นๆ ที่มีการใช้พลังงานในปริมาณมากเข้าร่วมโครงการฯ 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ ประกอบด้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดขอนแก่น กรุงเทพมหานคร จังหวัดลำพูน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และจังหวัดชลบุรี หากท่านใดสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandenergyaward.com