“บางจากฯ”ขยายการลงทุนแหล่งปิโตรเลียมแห่งใหม่ในนอร์เวย์

0
1029

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัท บางจากฯ มีมติให้จัดตั้งบริษัท BCPR Thailand ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท บางจากฯ ในประเทศไทย เพื่อจัดตั้งบริษัทย่อยในชื่อ BCPR ขึ้นในประเทศสิงคโปร์ เพื่อที่จะเข้าร่วมลงทุนกับ Seacrest Capital Group ในแหล่งปิโตรเลียม Draugen Field และ Gjøa Field จาก A/S Norske Shell (Shell) โดยการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ OKEA AS (OKEA) ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศนอร์เวย์ ในการดำเนินการพัฒนาและผลิตปิโตรเลียมในประเทศนอร์เวย์

รวมถึง BCPR จะเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนใน OKEA ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนจดทะเบียนส่วนที่เพิ่มขึ้นใน OKEA มูลค่ารวมไม่เกิน 939 ล้านโครนนอร์เวย์ (NOK) หรือประมาณ 3,760 ล้านบาท ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 15 ตามหลักเกณฑ์การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และภายหลังการเพิ่มทุนแล้วเสร็จ BCPR จะถือหุ้น OKEA ประมาณร้อยละ 45 ของทุนจดทะเบียนรวมทั้งหมด และ OKEA จะนำเงินเพิ่มทุนไปชำระค่าซื้อสิทธิในแหล่งน้ำมันดิบ Draugen Field และ Gjøa Field ในประเทศนอร์เวย์ จาก Shell ตามสัญญาซื้อขายสิทธิในแหล่งปิโตรเลียมดังกล่าว โดยมีกำลังการผลิตในส่วนที่เป็นของ OKEA ประมาณ 25,000 บาร์เรลต่อวัน ทำให้เป็นผู้ผลิตรายสำคัญรายหนึ่งของประเทศนอร์เวย์

“การลงทุนครั้งนี้เป็นการลงทุนร่วมกันในลักษณะของ Joint Partnership ในแหล่งปิโตรเลียมขนาดใหญ่ (World Class Asset) ที่มีอายุการผลิตต่อเนื่องในระยะยาว โดยน้ำมันดิบที่ผลิตได้เป็นน้ำมันดิบเบา (light crude)
ที่มีราคาดี เหมาะกับการผลิตและการกลั่นของบางจากฯ นับเป็นการต่อยอดธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติและเป็นการกระจายความเสี่ยงที่สอดคล้องตามกลยุทธ์ของบริษัท บางจากฯ ซึ่งคาดว่าการทำธุรกรรมทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2561 และจะเข้าทำสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในเดือนพฤศจิกายน ก่อนที่จะทำสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น รวมทั้งสัญญาที่เกี่ยวข้องต่อไป” นายชัยวัฒน์กล่าวเพิ่มเติม