‘ศิริ’เล็งลดสำรองน้ำมันเหลือ 3% ลดต้นทุนโรงกลั่น ดึงราคาขายปลีกลดลง

0
275

รัฐมนตรีพลังงาน เล็งสั่งลดสำรองน้ำมันดิบในประเทศ จาก 6% เหลือ 3% ของการจำหน่าย เพื่อช่วยลดต้นทุนโรงกลั่น เกิดการแข่งขันในธุรกิจน้ำมันอย่างสมบูรณ์ และทำให้ราคาขายปลีกในประเทศปรับลดลงได้ หวังเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงาน กำลังพิจารณาแนวทางปรับลดการสำรองน้ำมันดิบตามกฎหมาย จากปัจจุบันที่ภาครัฐกำหนดให้โรงกลั่นต้องสำรองน้ำมันดิบ 6% ของการจำหน่าย หรือประมาณ 20 วัน ให้ลดลงเหลือ 3% เพื่อช่วยลดต้นทุนโรงกลั่นน้ำมัน และส่งผลให้ราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศลดลงด้วย เนื่องจากการกำหนดให้โรงกลั่นต้องสำรองน้ำมัน ทำให้มีต้นทุนสูงกว่าตลาดสิงคโปร์ที่ไม่มีภาระในด้านนี้ ดังนั้น หากลดการสำรองลงได้จะทำให้เกิดการแข่งขันมากขึ้น ผู้ค้าน้ำมันสามารถเลือกซื้อน้ำมันจากในประเทศหรือจากตลาดสิงคโปร์ก็ได้ ส่งผลต่อการปรับลดราคาขายปลีกในประเทศ และเกิดการแข่งขันในธุรกิจน้ำมันอย่างสมบูรณ์

ส่วนน้ำมันสำเร็จรูปที่กำหนดให้ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 ต้องสำรองตามกฎหมาย 1% หรือประมาณ 3 วันครึ่งนั้น อาจไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง เนื่องจากขณะนี้ผู้ค้าน้ำมันได้สำรองเชิงพาณิชย์เกิน 1% ของการจำหน่ายอยู่แล้ว โดยสำรองอยู่ประมาณ 2% ของการจำหน่าย

นอกจากนี้ รัฐมนตรีพลังงาน ยังกล่าวด้วยว่า กระทรวงพลังงานกำลังพิจารณาว่าจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกถาวรของทบวงพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) หรือไม่ เนื่องจากการเป็นสมาชิก IEA ต้องปฏิบัติตามกฎความมั่นคงพลังงานที่ต้องสำรองน้ำมันในประเทศไว้ 90 วัน โดยปัจจุบัน ไทยมีสำรองน้ำมันรวมทั้งน้ำมันดิบและสำเร็จรูปอยู่ที่ 25 วัน และขณะนี้ไทยยังเป็นเพียงสมาชิกเบื้องต้นของ IEA เท่านั้น ซึ่งยังไม่ต้องสำรองน้ำมันตามเงื่อนไขดังกล่าว ซึ่งทางคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) อยู่ระหว่างพิจารณาความเหมาะสมว่าควรเข้าไปเป็นสมาชิก IEA แบบถาวรหรือไม่ และไทยควรมีสำรองน้ำมันเพื่อความมั่นคงเท่าใด

ที่มา : https://bit.ly/2sH1DqP