ไออาร์พีซี จับมือทัพเรือภาค 1 ฝึกซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยท่าเรือ

0
258

ไออาร์พีซี ร่วมกับทัพเรือภาคที่ 1 ฝึกซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยท่าเรือ เพื่อทดสอบการประสานงานกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติและแผนปฎิบัติการช่วยเหลือได้ทันที พร้อมเพิ่มความรู้และประสบการณ์ให้แก่หน่วยงานที่ร่วมการฝึก

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกับทัพเรือภาคที่ 1 ฝึกซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยท่าเรือและเรือ (ISPS Code) ภายใต้รหัสการฝึก INEX’ 18 (IRPC- Naval Exercise 2018) ระหว่างวันที่ 16 -18 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมีคุณวิชิต นิตยานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น บริษัท ไออาร์พีซี พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 และคุณธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมพิธีเปิดที่ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชนไออาร์พีซี

การฝึกซ้อมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบการประสานงานระหว่างกองทัพเรือ หน่วยงานราชการ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามแผนงานและภารกิจกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติในพื้นที่ สามารถประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ อีกทั้งยังเป็นการทดสอบความพร้อมของอุปกรณ์ป้องกัน เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้กับหน่วยงานที่เข้าร่วมการฝึก และแสดงความพร้อมของไออาร์พีซีในการประสานความร่วมมือกับกองทัพเรือและหน่วยงานราชการต่างๆ ในการปฏิบัติภารกิจเพื่อปกป้องและรักษาความปลอดภัยเพื่อความมั่นคงของชาติ สอดคล้องกับนโยบายที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคม ชุมชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดไป

ที่มา : https://bit.ly/2IIXAFb