ส่งกฟผ.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหาพื้นที่ สร้างโรงไฟฟ้าจากขยะชุมชน

0
310

รัฐมนตรีพลังงาน สรุปผลหารือประเด็นขยะชุมชนกับ รัฐมนตรีมหาดไทย โดยจะส่ง สองหน่วยงานในกำกับดูแล ทั้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA)ไป พิจารณาพื้นที่เหมาะสมเพื่อสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะชุมชนเน้นเชื่อมโยงสายส่ง และการกำจัดปริมาณขยะ โดยที่การผลิตไฟฟ้าเป็นเพียงผลพลอยได้และยังไม่มีการปรับเป้ารับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนที่ตั้งเป้าไว้ 500 เมกะวัตต์

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานได้ประชุมร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเมื่อเร็วๆนี้ โดยทั้งสองกระทรวงมีข้อตกลงร่วมกันที่จะบริหารจัดการขยะชุมชนที่มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่การกำจัดขยะให้ลดลง ในขณะที่การผลิตไฟฟ้าจะถือเป็นผลพลอยได้เท่านั้น จึงได้มอบหมายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพลังงาน ทำงานร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับของกระทรวงมหาดไทย ดำเนินการพิจารณาพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าจากขยะชุมชน ในจุดที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบสายส่งได้

โดยในส่วนของการปรับเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนนั้นจะยังคงไว้ที่จำนวน500 เมกะวัตต์ ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าระยะยาว หรือ PDP 2015 รวมถึงไม่มีการปรับลดเงินสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าขยะชุมชนในรูปแบบ Feed in Tariff (FiT) ที่ 5.78 บาทต่อหน่วย ในโครงการระยะแรก (Quick Win Projects) ส่วนโครงการต่อไปจะต้องพิจารณา FiT อีกครั้งว่าจะปรับเปลี่ยนหรือไม่

ก่อนหน้านี้ นายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวถึงสาระสำคัญในการหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงพลังงานและกระทรวงมหาดไทย ว่าเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชน เพื่อแก้ปัญหาขยะชุมชนที่ล้นเมืองในอนาคต ซึ่งทั้งสองกระทรวงจะร่วมกันตรวจสอบข้อมูลปริมาณขยะที่แท้จริงว่ามีปริมาณเท่าไหร่ ก่อนที่กระทรวงพลังงานจะนำไปเป็นข้อมูลเพื่อสรุปเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนไว้ในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าระยะยาว หรือ PDP ฉบับใหม่ (PDP2018 )โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด ได้แก่ สนพ. พพ. และกกพ. ไปประสานการตรวจสอบปริมาณขยะที่แท้จริงร่วมกับกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว และคาดว่าจะดำเนินการเสร็จ ในเดือน ก.ย. 2561 นี้

ที่มา : https://bit.ly/2wOb392