มหาดไทยหารือพลังงานกำหนดเป้าหมายรับซื้อขยะชุมชนใหม่

0
312

รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย หารือ รัฐมนตรีพลังงาน เดินหน้าโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชน โดยจะร่วมกันตรวจสอบปริมาณขยะชุมชนที่แท้จริงพร้อมกำหนดเป้าหมายการรับซื้อใหม่ให้เหมาะสม จากเป้าหมายเดิมที่เปิดรับซื้อ500เมกะวัตต์ หวังแก้ปัญหาขยะชุมชนที่จะล้นเมืองในอนาคต

นายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าการรับซื้อไฟฟ้าที่ใช้ขยะชุมชนเป็นเชื้อเพลิงว่า  เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2561 ที่ผ่านมา พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เชิญนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และคณะ ประกอบด้วยปลัดกระทรวงพลังงาน, นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.), นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) และผู้แทนจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หารือเกี่ยวกับการรับซื้อไฟฟ้าที่ใช้ขยะจากชุมชนเป็นเชื้อเพลิง

โดยกระทรวงมหาดไทยได้ขอให้กระทรวงพลังงานพิจารณาเป้าหมายการรับซื้อขยะชุมชนใหม่ให้เหมาะสม จากปัจจุบันที่มีเป้าหมายเปิดรับซื้อ 500 เมกะวัตต์ (พ.ศ.2558-2579) ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาขยะชุมชนที่ล้นเมืองในอนาคต ซึ่งทั้งสองกระทรวงจะร่วมกันตรวจสอบข้อมูลปริมาณขยะที่แท้จริงว่ามีปริมาณเท่าไหร่ ก่อนที่กระทรวงพลังงานจะนำไปเป็นข้อมูลเพื่อสรุปเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนไว้ในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าระยะยาว หรือ PDP ฉบับใหม่ (PDP2018 )โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด ได้แก่  สนพ.  พพ. และกกพ. ไปประสานการตรวจสอบปริมาณขยะที่แท้จริงร่วมกับกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว คาดว่าจะดำเนินการเสร็จ ในเดือน ก.ย. 2561 นี้

ที่มา : https://bit.ly/2wIOGSr