ปตท.จับมือสนช. ส่งเสริมนวัตกรรมของนักวิจัยไทย

0
726

วันนี้ (14 พฤษภาคม 2561 ) รศ.ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ์ ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  เป็นประธานใน “พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรม” ระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธี  โดยมี นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและดิจิตอล  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ ดร. กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ด้านระบบนวัตกรรม ร่วมลงนามฯ

รศ. ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์กล่าวว่า  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ยินดีที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมสำคัญในการขับเคลื่อนและสนับสนุนองค์กรรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานของชาติ โดยผลจากการทำงานร่วมกันของทั้ง 2 ฝ่ายอย่างต่อเนื่องจึงเกิดเป็น “โครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรม” เพื่อมุ่งเน้นและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ ปตท. โดยเฉพาะความเข้าใจถึงศักยภาพขององค์กร การร่วมคิดค้นและรังสรรค์นวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการลูกค้าและสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจ ตลอดจนสามารถสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กรได้อย่างเป็นระบบ และนำองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศทางนวัตกรรม ซึ่งทั้งหมดนี้สอดคล้องกับ พันธกิจสำคัญของ สนช. คือ “การยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมของประเทศ” โดยเฉพาะการส่งเสริมให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่สำคัญของชาติร่วมกันเป็นแกนกลางสำคัญในการขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมของประเทศ (National Innovation System) และกลไกสำคัญในการรังสรรค์อุตสาหกรรมแห่งอนาคต (Thailand New S-Curve) ตลอดจนการนำประเทศไปสู่ Thailand4.0 บนฐานความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

นายวิทวัส สวัสดิ์ ชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและดิจิตอล บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในฐานะรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพลังงาน  ดำเนินธุรกิจในการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทตลอดมา จนก้าวสู่ปีที่ 40 ในปีนี้ ควบคู่กับการนำเสนอผลิตภัณฑ์และงานบริการที่มีคุณภาพ  มีมาตรฐานสากล ในราคายุติธรรม ผ่านการค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดย “สถาบันนวัตกรรม ปตท.” เพื่อเป็นทางเลือกให้คนไทย จะได้ร่วมมือกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ผลักดันงานวิจัยให้เกิดผลเป็นรูปธรรมด้วยความรู้ความสามารถของคนไทย  สู่ตลาดในประเทศและต่างประเทศ  เพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริโภคยุคใหม่

            “ความร่วมมือระหว่าง สนช.และ ปตท. ในครั้งนี้ นอกจากมุ่งเน้นเพื่อการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนในสังคมแล้ว ยังเป็นการเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศอีกทางหนึ่งด้วย” นายวิทวัส กล่าวเสริมในตอนท้าย