BiiC บางจากฯทุ่ม 300ล้านต่อยอด Startup ด้านพลังงานสะอาด

0
1755

สถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ Bangchak Initiative and Innovation Center หรือ BiiC บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าลงทุนในบริษัท Semtive และบริษัท Bonumose  Startup จากประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมเตรียมงบ 300 ล้านบาท ลงทุนธุรกิจ Startup ทั้งในไทยและต่างประเทศ เน้นต่อยอดธุรกิจด้านพลังงานสีเขียว ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ และเทคโนโลยีดิจิทัล สนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0

          นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก
คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากที่สถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ Bangchak Initiative and Innovation Center หรือ BiiC ได้เข้าเป็นพันธมิตรรายแรกในกลุ่มเทคโนโลยีพลังงานและความยั่งยืน (Energy & Sustainability) ที่ Plug and Play Tech Center ซึ่งเป็น Startup Ecosystem ชั้นนำใน Silicon Valley ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี 2560 ที่ผ่านมา ทำให้บริษัท บางจากฯ มีโอกาสคัดเลือกและเสาะหา Startup ที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ สามารถนำมาต่อยอดให้กับธุรกิจของบริษัทได้ โดยสถาบัน BiiC ได้คัดเลือกและลงทุนในธุรกิจ Startup 2 ราย คือ บริษัท Semtive และบริษัท Bonumose จากประเทศสหรัฐอเมริกา

สำหรับบริษัท Semtive เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านกังหันลมผลิตไฟฟ้าที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ทั้งในส่วนของใบพัดกังหันขนาดเล็กที่ออกแบบพิเศษให้สามารถทำงานในระดับความเร็วลมต่ำซึ่งเหมาะสำหรับสภาพอากาศในประเทศไทย และมีระบบไมโครอินเวอร์เตอร์ซึ่งเหมาะกับการใช้งานตามบ้านเรือนและอาคารพาณิชย์ โดยสถาบัน BiiC มองว่าเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถนำมาต่อยอดเข้ากับระบบ Blockchain สำหรับการซื้อขายไฟฟ้ากันเองระหว่างบ้านสู่บ้านแบบ peer-to-peer ช่วยต่อยอดให้กับธุรกิจด้านพลังงานไฟฟ้าของบริษัท บางจากฯ ได้

ในส่วนของบริษัท Bonumose เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตน้ำตาลเพื่อสุขภาพจากวัตถุดิบ
ที่เป็นพืชในกลุ่มแป้งและมีคุณสมบัติพิเศษ คือ เป็นสารที่มีอยู่ตามธรรมชาติ มีรสชาติเหมือนน้ำตาลทราย
เมื่อรับประทานแล้ว ร่างกายจะดูดซึมพลังงานจากสารดังกล่าวน้อยกว่ากลูโคสที่มีในน้ำตาลทรายทั่วไป รวมถึง
ยังช่วยในการลดความดันโลหิตด้วย จึงเหมาะกับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานและผู้บริโภคที่รักสุขภาพหรือต้องการควบคุมน้ำหนัก ซึ่งทางสถาบัน BiiC เล็งเห็นว่าเป็นกลุ่มตลาดที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต อีกทั้งยังเป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพ ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร สามารถต่อยอดธุรกิจชีวภาพของบริษัทและสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 อีกด้วย

ในการลงทุนธุรกิจ Startup ทั้ง 2 รายนี้ สถาบัน BiiC ลงทุนผ่านบริษัท BCP Innovation Pte. Ltd. (BCPI) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท บางจากฯ โดยเป็นการลงทุน Series A สูงสุดรายละ 1 ล้านเหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ ในปี 2561 สถาบัน BiiC ยังมีแผนในการเสาะหาเพื่อคัดสรรธุรกิจ Startup เพิ่มเติมทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น แบตเตอรี่ที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการพลังงาน และกลุ่มผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้สินค้าเกษตรในประเทศไทยได้ เช่น เทคโนโลยีผลิตอาหารทางการแพทย์ ไบโอพลาสติกที่ย่อยสลายได้ โดยในส่วนของประเทศไทยจะมุ่งเน้นในกลุ่มธุรกิจพลังงานสีเขียวและผลิตภัณฑ์ชีวภาพ และขยายขอบเขตครอบคลุมในด้าน Social Enterprise และ CSR ด้วยการ Promote Startup ในประเทศพร้อม Pitching ในกรุงเทพฯ

อนึ่ง สถาบัน BiiC มีแผนจัดงาน Pitching เปิดโอกาสให้ธุรกิจได้มานำเสนอแผนงานทุกเดือนตลอดปี 2561 โดยจัด Pitching รอบแรก ในวันที่ 4 เมษายน 2561 ณ สถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ Bangchak Initiative and Innovation Center หรือ BiiC ชั้น 5 สำนักงานใหญ่ บริษัท บางจากฯ อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ซึ่งมี Startup ในประเทศไทยรวม 8 รายเข้าร่วมนำเสนอแผนธุรกิจ โดย Startup ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้ารอบนำเสนอผลงานกับคณะกรรมการของสถาบัน BiiC และสำหรับ Startup ที่บริษัท บางจากฯ สนใจจะได้รับการสนับสนุนเงินลงทุนสูงสุด 35 ล้านบาทต่อทีม