ปตท.เร่งจัดสรรเอ็นจีวีจากส่วนกลางบรรเทาผลกระทบพื้นที่ภาคเหนือ

0
339

ปตท. ยังมีความจำเป็นต้องหยุดรับก๊าซธรรมชาติจากแหล่งสิริกิติ์   หลังตรวจพบปัญหาจากกระบวนการผลิตก๊าซฯ ทำให้สถานีก๊าซธรรมชาติหลักลานกระบือ จ.กำแพงเพชร  ยังไม่สามารถผลิตก๊าซเอ็นจีวีให้บริการผู้ใช้ก๊าซในพื้นที่ภาคเหนือ  ตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ขึ้นไปได้  แต่มีการเร่งจัดสรรก๊าซเอ็นจีวีจากส่วนกลาง ไปทดแทนเพื่อบรรเทาผลกระทบ

นายศักดิ์เฉลิม สิทธิวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่  28 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา  ปตท. ได้ตรวจพบปัญหาจากกระบวนการผลิตก๊าซฯ แหล่งสิริกิติ์  โดยขณะนี้ ปตท. ร่วมกับผู้ผลิตฯ อยู่ระหว่างเร่งตรวจสอบหาสาเหตุและแก้ปัญหาดังกล่าว โดย ปตท. มีความจำเป็นต้องหยุดรับก๊าซธรรมชาติจากแหล่งสิริกิติ์   ทำให้สถานีก๊าซธรรมชาติหลักลานกระบือ จ.กำแพงเพชร  ยังไม่สามารถผลิตก๊าซเอ็นจีวีให้บริการผู้ใช้ก๊าซในพื้นที่ภาคเหนือ  ตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ขึ้นไปได้

ทั้งนี้ ปตท. เร่งจัดสรรก๊าซเอ็นจีวีจากส่วนกลางเพื่อบรรเทาความต้องการใช้ก๊าซในพื้นที่ภาคเหนือ แต่อาจพบปัญหาก๊าซฯ ขาดในบางช่วงเวลา  เนื่องด้วยระยะทางขนส่งที่ไกล  และจำเป็นต้องปิดให้บริการสถานีบริการในพื้นที่ฯ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ สถานีบริการเอ็นจีวี ปตท. ตาก เคที.แอนซันส์ จังหวัดตาก และสถานีบริการเอ็นจีวี ปตท. ศรีสุธา จังหวัดพิษณุโลก เนื่องจากสถานีบริการมีพื้นที่จำกัด ไม่สามารถรองรับจำนวนรถที่รอให้บริการได้

“ขณะนี้ ปตท. ได้เปิด “ศูนย์ติดตามสถานการณ์ผู้ผลิตแหล่งสิริกิติ์หยุดผลิตฉุกเฉิน” เพื่อติดตามสถานการณ์และเร่งแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้ผลิตฯ อย่างใกล้ชิดเป็นรายวัน พร้อมทั้งบริหารจัดการการขนส่งก๊าซเอ็นจีวีให้กับพื้นที่ภาคเหนือเพื่อให้มีผลกระทบกับผู้ใช้เอ็นจีวีน้อยที่สุด  ปตท. ใคร่ขอความร่วมมือผู้ใช้ก๊าซเอ็นจีวีในพื้นที่ภาคเหนือและผู้ที่จะเดินทางไปพื้นที่ดังกล่าว  โปรดวางแผนการเดินทางล่วงหน้า สำหรับผู้ใช้รถเชื้อเพลิง 2 ระบบ คือ น้ำมันและก๊าซเอ็นจีวี โปรดใช้น้ำมันเชื้อเพลิงทดแทนในช่วงเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง PTT Contact Contact Center 1365 ตลอด 24 ชั่วโมง” นายศักดิ์เฉลิม กล่าวเสริมในตอนท้าย