ข่าวเด่น

เชิญชมการถ่ายทอดสด งานเสวนา “ความท้าทายของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าไทยใน NEW S-CURVE”

เชิญชมการถ่ายทอดสด งานเสวนา “ความท้าทายของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าไทยใน NEW S-CURVE” ทางเฟสบุ๊คของมูลนิธิ ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ของวันที่ 29 มีนาคม 2561

 โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ

นายอลงกรณ์ พลบุตร  อดีตรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศคนที่ 1  ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานเสวนาและปาฐกถาพิเศษ “ความท้าทายของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าไทยใน NEW S-CURVE”, นายอดิศักดิ์ โรหิตะศุน  ผู้ทำการแทน ผอ.สถาบันยานยนต์ในหัวข้อ  “ทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าไทย และความพร้อมของอุตสาหกรรมยานยนต์ในการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่”, ดร.ยศพงษ์ ลออนวล นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ในหัวข้อ “การพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่”, นายธิบดี หาญประเสริฐ  นายกสมาคมวิศวกรรมยานยนต์แห่งประเทศไทยในหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม ยานยนต์ไทยในอนาคต”  และ นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานกรรมการบริหาร บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ ในหัวข้อ “การสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคในด้านสถานีชาร์จ อุปกรณ์แบตเตอรี่รถยนต์และการพัฒนาโครงการ Chachoengsao Bluetech City ในพื้นที่ EEC”

 

โดยกดถูกใจและเพิ่มเพื่อนได้ที่ https://www.facebook.com/aeitfthai/