พพ. ชี้แจงหลักเกณฑ์การขอรับฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง

0
1087

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ ภายใต้โครงการส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยการติดฉลาก เผยปี 2561 ติดฉลากเพิ่มอีก 3 ผลิตภัณฑ์ ตั้งเป้าฉลาก 7 ล้านใบ

นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พพ. กล่าวว่า จากการวิเคราะห์การดำเนินการมาตรการต่าง ๆ ที่ผ่านมา มาตรการการประหยัดพลังงานโดยการติดฉลากเป็นมาตรการที่มีการใช้งบประมาณจากทางภาครัฐค่อนข้างน้อย แต่ได้ผลประหยัดค่อนข้างมาก ถือว่าเป็นมาตรการที่มีความคุ้มค่า

“ในปี 2561 นี้ พพ. จะติดฉลากเพิ่มอีก 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เครื่องเชื่อมไฟฟ้า เครื่องดูดควัน เครื่องทอดน้ำมันท่วม รวมเป็น 19 ผลิตภัณฑ์ และตั้งเป้าหมายการติดฉลากประมาณ 7 ล้านใบ” นายสาร์รัฐ กล่าว

นอกจากนี้ ผอ. สำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พพ. ยังเปิดเผยอีกว่า ได้มีการปรับปรุงตัวฉลากใหม่ โดยการเพิ่ม QR Code ซึ่งจะสะดวกต่อการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทาง QR Code นี้ และในอนาคตคาดว่าจะมีผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงเข้าสู่ตลาดอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งผู้บริโภคก็จะมีทางเลือกในการเลือกใช้อุปกรณ์ได้มากขึ้นเช่นกัน