บอร์ดPPPไฟเขียวแผนลงทุนรถไฟฟ้า2สายมูลค่า110,000ล้าน

0
837

รองนายกฯ “สมคิด“ นั่งประธานประชุมคณะกรรมการ PPP ครั้งที่ 2/59 พร้อมเห็นชอบแผนการลงทุนรถไฟฟ้าสายสีชมพู (แคราย–มีนบุรี) และสีเหลือง (ลาดพร้าว–สาโรง) สร้างแบบรางเดี่ยวยกระดับมูลค่าเงินลงทุนรวมกว่า 110,000 ล้าน เตรียมเสนอ ครม. เห็นชอบโครงการเดือนมีนาคมนี้

เมื่อวันที่ 29 ก.พ.59 ที่ผ่านมานายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (คณะกรรมการ PPP) ครั้งที่ 2/2559 โดยมีนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

20160303_article01 a1594

ภายหลังการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจแถลงผลการประชุมโดยสรุปว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ PPP ได้เห็นชอบในหลักการให้การถไฟฟ้ามหานคร (รฟม.) ดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (ช่วงแคราย–มีนบุรี) วงเงินลงทุน 56,691 ล้านบาท และสีเหลือง (ช่วงลาดพร้าว– สำโรง) วงเงินลงทุน 54,644 ล้านบาท โดยรถไฟฟ้า 2 สายนี้จะเป็นระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยวยกระดับหรือระบบโมโนเรล บรรทุกผู้โดยสารได้ 1,000 คนต่อขบวน ดำเนินการลงทุนแบบ Net Cost ซึ่งรัฐเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และให้ภาคเอกชนลงทุนค่างานโยธา ค่าระบบรถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้า ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ รวมทั้งบริหารการเดินรถและซ่อมบำรุง โดยให้เอกชนร่วมลงทุนเป็นระยะเวลา 30 ปี และเป็นผู้จัดเก็บค่าโดยสารและรับความเสี่ยงในด้านจำนวนผู้โดยสารของโครงการ

ทั้งนี้ เนื่องจาก 2 โครงการนี้จะให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนงานโยธาแทนรัฐ ดังนั้นเพื่อให้สามารถดึงดูดเอกชนมาร่วมลงทุน จึงกำหนดให้เงินสนับสนุนแก่เอกชนแต่ไม่เกินมูลค่างานโยธาเท่านั้น โดยคณะกรรมการ PPP ได้มอบหมายให้ รฟม. ไปปรับกรอบวงเงินให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมมากขึ้น เพื่อเป็นการลดภาระเงินสนับสนุนของรัฐ ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ งบประมาณในการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และกรอบวงเงินสนับสนุนที่ชัดเจนในเดือนมีนาคม 2559 และให้มีการประมูลในเดือนมิถุนายนต่อไป ทั้งนี้ รถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลือง มีกำหนดการเปิดให้บริการในปี 2563

20160303_article01-2

20160303_article01-3
โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (แคราย–มีนบุรี)

นอกจากนี้ คณะกรรมการ PPP ได้ติดตามความคืบหน้าของอีก 3 โครงการภายใต้มาตรการ PPP Fast Track ของกระทรวงคมนาคม ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (ช่วงหัวลำโพง – บางแค และช่วงบางซื่อ – ท่าพระ) และโครงการมอเตอร์เวย์สายบางปะอิน – นครราชสีมา และสายบางใหญ่ – กาญจนบุรี ซึ่งทั้ง 3 โครงการยังสามารถดำเนินการได้ตามกำหนด โดยโครงการมอเตอร์เวย์ 2 โครงการ อยู่ระหว่างการทดสอบความสนใจของนักลงทุน และคาดว่าจะเสนอกระทรวงคมนาคมได้ในเดือนเมษายน 2559 สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ทั้งนี้ คณะกรรมการ PPP ได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพิจารณาโครงการให้เร็วขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามกำหนดเวลาภายใต้มาตรการ PPP Fast Track ต่อไป

 


20160303_article01-4
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ลาดพร้าว–สาโรง)

โดยโครงการร่วมลงทุนภายใต้มาตรการ PPP Fast Track 5 โครงการ มีมูลค่าวงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้นประมาณ 334,000 ล้านบาท คณะกรรมการ PPP ได้แก้ไขประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการโรงผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) และโรงงานขยะขนาดเล็ก ที่เกิดจากการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 แล้ว โดยการปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินการของกิจการตามนโยบายรัฐบาลให้มีความกระชับและชัดเจนมากขึ้น ทั้งนี้ สำหรับปัญหาและอุปสรรคในประเด็นอื่น ๆ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดำเนินการต่อไป