ไทยนำเข้าถ่านหินปี 2560 กว่า 22 ล้านตันมูลค่า 5 หมื่นล้านบาท

0
5338

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเผยไทยนำเข้าถ่านหินมาใช้ในโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมกว่า22 ล้านตันมูลค่าเกือบ5หมื่นล้านบาทต่อปี พร้อมจัดประกวดรางวัล Thailand Coal Awards 2018 ต่อเนื่องเป็นปีที่4 หวังยกระดับมาตรฐานการขนส่งและการใช้ประโยชน์ ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในขณะที่รัฐมนตรีพลังงาน ลงพื้นที่ จ.หนองบัวลำภูพร้อมนายกรัฐมนตรี ติดตามความคืบหน้า การใช้ระบบสูบน้ำบาดาลด้วยพลังงานจากแสงอาทิตย์ มอบรองปลัดพลังงาน เป็นประธานเปิดงาน แถลงข่าวรางวัลถ่านหิน แทน

นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดเผยถึง ตัวเลขการนำเข้าถ่านหินของไทย ในปี2560 ว่า มีปริมาณสูงถึง22.19 ล้านตัน  คิดเป็นมูลค่าการนำเข้าประมาณ 49,929 ล้านบาท โดยเป็นการนำเข้ามาใช้ในโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากเป็นเชื้อเพลิงที่มีค่าความร้อนสูง และราคาถูกเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงประเภทอื่นๆ

สำหรับแหล่งถ่านหินสำคัญที่ประเทศไทยมีการนำเข้ามาใช้มากที่สุดคืออินโดนีเซียและออสเตรเลีย ทำให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ซึ่งมีภารกิจในการกำกับดูแลถ่านหินนำเข้า  ต้องพยายามที่จะยกระดับมาตรฐานการใช้ถ่านหิน ตั้งแต่การนำเข้า การขนส่ง ตลอดจนการนำไปใช้ประโยชน์ ให้มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โดยเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้มีการจัดงานแถลงข่าวการประกวด Thailand Coal Awards 2018 ณ กระทรวงพลังงาน  ที่จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่4 แล้วโดยมีนางสาวนันธิกา ทังสุพานิช รองปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานเปิดงาน เพื่อแสดงให้เห็นถึงประโยชน์จากการใช้ถ่านหิน ทั้งยัง เป็นการส่งเสริมให้เกิดการตื่นตัวในการพัฒนาเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดภายในประเทศไทย

ซึ่งในการประกวดประจำปี 2561 นี้ หน่วยงาน องค์กร บริษัทผู้ประกอบการที่ดำเนินกิจการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการด้านถ่านหิน อาทิ การทำเหมือง การขนส่ง การจัดเก็บ และการนำถ่านหินมาใช้ประโยชน์ในกิจการ ที่มุ่งเน้นการใช้ถ่านหินและเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด  สามารถส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Thailand Coal Awards 2018 ได้ซึ่งผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมป้ายประกาศเกียรติคุณ โดยผลงานที่ชนะเลิศจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกผลงานเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าประกวด ASEAN Coal Awards 2019 ต่อไป

ทั้งนี้ การประกวด Thailand Coal Awards 2018 แบ่งเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่ 1. ประเภทการดำเนินการด้านถ่านหินที่เป็นเลิศ (Best Practices Category) 2. ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility Category) 3.ประเภทนวัตกรรมด้านถ่านหิน (Special Submission Category)

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center -ENC) รายงานว่า ในกำหนดการแถลงข่าวการประกวด Thailand Coal Awards 2018 เดิมจะมีนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน มาเป็นประธาน แต่เนื่องจากติดภารกิจสำคัญที่ต้องเดินทางร่วมคณะตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี ที่จังหวัดหนองบัวลำภู จึงได้มอบหมายให้ นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช รองปลัดกระทรวงพลังงานมาเป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวแทน