กกพ.เตรียมมาตรการลดใช้ไฟฟ้า ช่วงพีคภาคใต้ เม.ย.-พ.ค.2561 นี้

0
779

กกพ.เตรียมนำมาตรการลดใช้ไฟฟ้าภาคสมัครใจ(Demand Response Rate : DR) มาทดลองลดใช้ไฟฟ้าช่วงพีค ในฤดูร้อน เฉพาะภาคใต้ 2 เดือน ช่วง เม.ย.-พ.ค. 2561 นี้ ตามนโยบายรัฐมนตรีพลังงาน ระบุให้ผลตอบจูงใจผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 3 บาทต่อหน่วย เน้นกลุ่มเป้าหมายภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจท่องเที่ยวขนาดใหญ่ 

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.)และในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า กกพ.เตรียมนำมาตรการส่งเสริมการลดใช้ไฟฟ้า(Demand Response Rate : DR) มาใช้เฉพาะกับภาคใต้เป็นเวลาประมาณ 2 เดือน ช่วงเม.ย.-พ.ค. 2561 เพื่อทดลองนำร่องการลดใช้ไฟฟ้าช่วงฤดูร้อน ตามนโยบายของนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ที่ต้องการแก้ปัญหาไฟฟ้าภาคใต้ด้วยการขยายสายส่งไฟฟ้า ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าชีวมวล 300 เมกะวัตต์ และใช้มาตรการ DR เป็นต้น

อย่างไรก็ตามมาตรการ DR ดังกล่าวถือเป็นมาตรการชั่วคราว โดยจะใช้มาตรการจูงใจให้กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการด้วยการให้ผลตอบแทน เบื้องต้นคาดว่าจะให้ผลตอบแทนตามต้นทุนโรงไฟฟ้าที่สามารถหลีกเลี่ยงได้(การลดใช้ไฟฟ้าช่วยให้ไม่ต้องเดินเครืองโรงไฟฟ้าที่มีต้นทุนสูง) ทั้งนี้คาดว่าจะให้ผลตอบแทนตามต้นทุนโรงไฟฟ้าจากน้ำมันดีเซลประมาณ 3 บาทต่อหน่วย ซึ่งกลุ่มเป้าหมายคาดว่าจะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มท่องเที่ยวขนาดใหญ่

โดยขณะนี้ กกพ.อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดโครงการดังกล่าว เบื้องต้นจะนำเสนอมาตรการ DR ออกเป็น 4 วิธี เพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเลือกแนวทางที่เหมาะสม ซึ่งคาดว่าวันที่ 21 มี.ค. 2561 จะได้ข้อสรุปเบื้องต้น

นายวีระพล กล่าวด้วยว่า ในอนาคต กกพ. จะประกาศใช้มาตรการ DR แบบถาวร และเป็นมาตรฐานที่จะใช้เหมือนกันทั้งประเทศ โดยขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการกำหนดรายละเอียด และจะกำหนดไว้ในการปรับค่าไฟฟ้าฐานของประเทศใหม่ ที่คาดว่าการปรับค่าไฟฟ้าฐานจะเสร็จกลางปี 2561 นี้ และเมื่อประกาศใช้ DR ถาวรแล้ว มาตรการ DR ที่ออกมาก่อนหน้านี้จะถูกยกเลิกทั้งหมดและใช้ DR ถาวรแทน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงนแห่งชาติ(กพช.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2559 มีมติให้ กกพ.จัดทำมาตรการ DR แบบถาวร โดยกำหนดเป้าหมายให้เกิดการลดใช้ไฟฟ้า  500 เมกะวัตต์  และให้ดำเนินการ DR ถาวร เป็น 3 มาตรการ ได้แก่

1.มาตรการสำหรับลดพีคไฟฟ้าของปี (Critical Peak Pricing)

2.มาตรการลดใช้ไฟฟ้าสำหรับสภาวะฉุกเฉิน (Interruptible/ Curtail able)

3.มาตรการลดใช้ไฟฟ้าสำหรับรองรับการหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติ (Emergency Demand Response Program)

สำหรับมาตรการ DR เพื่อลดพีคไฟฟ้า ในช่วงวิกฤตที่ผ่านมาระหว่างปี 2556-2560 ได้แก่

1.เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2556 – 20 ม.ค. 2557 เปิดรับสมัครปริมาณที่สามารถลดความต้องการใช้ไฟฟ้าโดยสมัครใจมีเป้าหมาย 200 เมกะวัตต์ ดำเนินการได้จริง 70 เมกะวัตต์ เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตแหล่งก๊าซยานาดา

  1. เมื่อวันที่13 มิ.ย.– 10 ก.ค.2557 ทำการเปิดรับสมัครปริมาณที่สามารถลดความต้องการใช้ไฟฟ้าโดยมีค่าชดเชยการลดการใช้ไฟฟ้า (Rebate) มีเป้าหมาย 247 เมกะวัตต์ ดำเนินการได้จริง 48 เมกะวัตต์ เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตแหล่งก๊าซแหล่งพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย( JDA)

3.เมื่อวันที่ 10 – 27 เม.ย. 2558 ทำการเปิดรับสมัครปริมาณที่สามารถลดความต้องการใช้ไฟฟ้าโดยมีค่าชดเชยการลดการใช้ไฟฟ้า (Rebate)  มีเป้าหมาย 676 เมกะวัตต์ ดำเนินการได้จริง 560 เมกะวัตต์เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตแหล่งก๊าซยานาดา

4.เมื่อวันที่ 21 – 25 ก.ค. 2558 ทำการเปิดรับสมัครปริมาณที่สามารถลดความต้องการใช้ไฟฟ้าโดยมีค่าชดเชยการลดการใช้ไฟฟ้า (Rebate)  มีเป้าหมาย 53 เมกะวัตต์  ดำเนินการได้จริง 25 เมกะวัตต์ เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตแหล่งก๊าซ JDA

5.เมื่อวันที่ 27-31 มี.ค. 2560 ทำการเปิดรับสมัครปริมาณที่สามารถลดความต้องการใช้ไฟฟ้าโดยมีค่าชดเชยการลดการใช้ไฟฟ้า (Rebate)  มีเป้าหมาย 400 เมกะวัตต์  ดำเนินการได้จริงเกือบ 200 เมกะวัตต์ เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตแหล่งยาดานา