สิ้นปี61ไฟฟ้าพลังงานลมและแดดเพิ่มเกือบ1,000เมกะวัตต์ มีผลต่อค่าไฟ

0
1349

โฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) ชี้สิ้นปี 2561 ไฟฟ้าพลังงานทดแทนทั้งจากพลังงานลมและโครงการโซลาร์ฟาร์มราชการเฟส 2 ทยอยเข้าระบบอีกเกือบ 1,000 เมกะวัตต์ ชี้กระทบค่าไฟฟ้า Ft งวดเดือน ก.ย.-ธ.ค.2561 เพิ่มเป็น 25.48 สตางค์ต่อหน่วย จากเดือน พ.ค.-ส.ค.2561 ที่อยู่ระดับ 23.70 สตางค์ต่อหน่วย  พร้อมคาดในอีก 1-2 ปีข้างหน้า(ปี 2562-2563) ภาพรวมของไฟฟ้าพลังงานทดแทนที่จ่ายไฟเข้าระบบทั้งหมดทั้งโครงการเก่าและใหม่ จะมีปริมาณ 9,821 เมกะวัตต์หรือคิดเป็น 58.5% ของแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก(AEDP)  ส่วนการรับซื้อไฟฟ้าขยะชุมชน 78 เมกะวัตต์  จะมีการเลื่อนประกาศออกไปเป็นหลัง 30 มี.ค. 2561 เหตุติด พ.ร.บ.ร่วมทุน

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) เปิดเผยว่า สิ้นปี 2561 นี้ จะมีพลังงานทดแทนเข้าระบบเกือบ 1,000 เมกะวัตต์ ทั้งจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนภาคพื้นดิน(โซลาร์ฟาร์ม)สำหรับกลุ่มราชการและสหกรณ์การเกษตร เฟส 2 จำนวน 154 เมกะวัตต์ ที่กำหนดให้ขายไฟฟ้าเข้าระบบ(COD)ภายใน 30 ธ.ค. 2561 ซึ่งก่อนหน้านี้มีการผลิตไฟฟ้าเข้าระบบมาแล้ว 100 เมกะวัตต์ ส่วนที่เหลืออีก 54 เมกะวัตต์ คาดว่าจะทยอยเข้าปลายปี 2561 นี้

นอกจากนี้ยังมีไฟฟ้าจากพลังงานลมหลายโครงการเข้าระบบอีก 900 เมกะวัตต์ ปลายปี 2561 นี้เช่นกัน เนื่องจากที่ผ่านมาโรงไฟฟ้าพลังงานลมติดปัญหาเกี่ยวกับการใช้พื้นที่การปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (ส.ป.ก.) แต่ได้จัดการปัญหาเสร็จเมื่อปี 2560 จึงจะทยอยผลิตไฟฟ้าเข้าระบบปี 2561 นี้

นายวีระพล กล่าวว่า การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนดังกล่าว เป็นโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐ จึงเป็นต้นทุนที่ต้องนำไปเฉลี่ยรวมอยู่ในการคิดคำนวณค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ(Ft)  ซึ่งไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่จะเข้าระบบเกือบ 1,000 เมกะวัตต์ดังกล่าว จะทำให้ต้นทุนค่า Ft ในเดือน ก.ย.-ธ.ค. 2561 ขยับขึ้นเป็น 25.48 สตางค์ต่อหน่วย จากเดือน พ.ค.-ส.ค.2561 ที่อยู่ระดับ 23.70 สตางค์ต่อหน่วย หรือเพิ่มขึ้น 1.78 สตางค์ต่อหน่วย

พร้อมกันนี้คาดว่าในอีก 1-2 ปีข้างหน้า(ปี 2562-2563) ภาพรวมของไฟฟ้าพลังงานทดแทนที่จ่ายไฟเข้าระบบทั้งหมด ทั้งโครงการเก่าและใหม่ คือจากกลุ่มที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า(PPA)แล้ว จำนวน 1,562 เมกะวัตต์ และที่มีหนังสือตอบรับซื้อไฟฟ้าแล้ว 717 เมกะวัตต์ รวมกับกลุ่มที่ขายไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว(COD)อีก 7,542 เมกะวัตต์ เท่ากับจะมีไฟฟ้า รวมทั้งหมด 9,821 เมกะวัตต์  หรือคิดเป็น 58.5% ของแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก(AEDP) ที่กำหนดเป้าหมายให้มีไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในปี 2579 ที่ 16,778 เมกะวัตต์ ซึ่ง กกพ.จะเร่งสรุปว่าหากไฟฟ้าพลังงานทดแทนเข้าระบบถึง 9,821 เมกะวัตต์จะมีผลกระทบต่อค่าFt รวมเท่าไหร่ต่อไป

นายวีระพล กล่าวด้วยว่า  สำหรับความคืบหน้ากรณีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าตามโครงการจัดหาไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน ในรูปแบบ Feed-in Tariff (FIT) เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจำนวนประมาณ 78 เมกะวัตต์ โดยเปิดให้ยื่นคำร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้า ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค.60-30 มี.ค.61 นั้น กำลังพิจารณาประกาศเลื่อนระยะเวลาออกไปอีกเร็วๆ นี้

“ขอพิจารณาก่อนว่าจะเลื่อนออกไปแค่ไหน เพราะต้องหารือกับกระทรวงมหาดไทยเพราะยังติดปัญหาเรื่องพ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ โดยขณะนี้การรับซื้อไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม 50 เมกะวัตต์ครบแล้ว ส่วนขยะชุมชนเป้าหมาย 500 เมกะวัตต์ เข้าระบบแล้ว 390 เมกะวัตต์ และยังมีอีก 78 เมกะวัตต์ที่เตรียมเข้าระบบทั้งหมดก็น่าจะครบเป้าหมาย แต่ทั้งนี้คงต้องรอแผน AEDP  ที่กำลังปรับใหม่ให้สอดรับกับแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าระยะยาว หรือ  PDP ฉบับใหม่ ว่าจะปรับการรับซื้อไฟฟ้าจากขยะเพิ่มหรือไม่ ซึ่งเอกชนเองเคยระบุว่าปริมาณขยะยังมีอีกมากก็มีโอกาสเพิ่มได้อีกเท่าตัว “นายวีระพลกล่าว